Copa a Cogeca vyzývajú komisiu na riešenie dopadov COVID-19 na bielkovinové rastliny

Copa a Cogeca vyzývajú Komisiu, aby podnikla rýchle kroky na riešenie rastúceho rizika nerovnováhy na európskom trhu s bielkovinovými rastlinami a v jeho dodávateľských reťazcoch pre biopalivá
 
 
V liste, ktorý bol dnes zaslaný Európskej komisii, Copa a Cogeca vyjadrili svoje obavy z možných dôsledkov krízy Covid-19 na rastlinné oleje, bionaftu, vedľajšie produkty bohaté na bielkoviny, ako sú repková a slnečnicová múčka, DDGS a sektor etanolu. Vzhľadom na klesajúcu európsku produkciu a opatrenia na obmedzenie pohybu v EÚ a na celom svete v dôsledku pandémie, trhom s vedľajšími výrobkami rastlinného pôvodu bohatými na bielkoviny hrozí riziko, že príde k fáze väčšej nestability v dôsledku nižšieho dopytu v sektore biopalív a nižšej výroby bielkovinových plodín v EÚ. V tejto súvislosti európske organizácie poľnohospodárov a družstiev požadujú súbor rýchlych opatrení, ktoré by mohli obmedziť veľké narušenie trhu.
 
Plocha obsiata s plodinami bohatými na bielkoviny je približne 30% pod najvyššou úrovňou dosiahnutou v roku 2018/2019. V tejto súvislosti sa obávajú možného prerušenia dodávok z hlavných produkčných krajín, ktorými sú Spojené štáty, Južná Amerika a India, pretože pandémia COVID-19 by sa v týchto regiónoch mohla urýchliť.
 
V tejto súvislosti sa predseda pracovnej skupiny pre olejniny a bielkovinové plodiny Copa-Cogeca domnieva, že „najlepším spôsobom, ako v krátkej dobe zvýšiť našu produkciu je, že Európska komisia akceptuje dočasné zrušenie niektorých obmedzení týkajúcich sa používania prípravkov na ochranu rastlín (PPP) pre plodiny viažuce dusík v oblastiach ekologického zamerania. Tento prístup by zvýšil našu domácu produkciu sóje, hrachu, fazule a vlčieho bôbu nad rámec oblastí, ktoré dostávajú podporu vo forme dobrovoľnej viazanej podpory“.
 
Dodávka EÚ čo sa týka vedľajších produktov bohatých na bielkoviny, ktoré nie sú geneticky modifikované, by mohla byť ovplyvnená poklesom výroby biopalív zo surovín pochádzajúcich z EÚ, ako sú repka a slnečnica. V nadchádzajúcich mesiacoch by sa to mohlo ešte zhoršiť, ak by sa rastlinné oleje hromadili v dôsledku opatrení na obmedzenie pohybu, ako je napríklad uzavretie odvetvia HoReCa a následný vplyv na spotrebu biopalív z dôvodu obmedzenia prepravy. Nasýtenie skladovacích kapacít rastlinných olejov by malo vplyv na európske odvetvie lisovania, a tým aj na dodávky jedál v EÚ.
 
V dôsledku obmedzenia sa spotreba paliva a cena ropy zrútila a dopyt po biopalivách sa následne znížil. Ak sa neprijmú žiadne opatrenia, vnútorný trh EÚ zaplavia obrovské množstvá amerického a brazílskeho etanolu, čo ohrozí nielen európsky etanolový sektor, ale aj európske geneticky nemodifikované krmivo, ktoré je zásobované rastlinnými vedľajšími produktmi bohatými na bielkoviny, ako DDGS.
 
Podľa predsedu pracovnej skupiny pre bioenergiu Copa a Cogeca Alexandra Bachlera, „je nevyhnutné, aby Komisia konala rýchlo a podporovala domácu výrobu biopalív. V tejto súvislosti považujeme okamžité kroky za nevyhnutné. Musíme okamžite zaviesť účinné ochranné opatrenia proti dovozu etanolu zo Spojených štátov alebo Brazílie. Musíme odmietnuť žiadosti o dočasné pozastavenie ciel na etanol. Musíme zachovať antidumpingové a antisubvenčné opatrenia, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú na dovoz bionafty (B99) z USA. Nakoniec by sme sa nemali snažiť vyvíjať tlak na zníženie začlenenia certifikovaných udržateľných biopalív vyrobených z plodín pestovaných na ornej pôde v EÚ a okamžite implementovať v členských štátoch delegovaný akt na zníženie biopalív s vysokým rizikom ILUC (nepriama zmena využívania pôdy). “

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN