Podpora slovenských farmárov a poľnohospodárov

Komora veterinárnych lekárov SR ako stavovská organizácia, ktorá združuje súkromných veterinárnych lekárov, chce práve v tejto ťažkej dobe verejne podporiť slovenských farmárov, potravinárov, pestovateľov a celý agrosektor a poďakovať im za ich ťažkú prácu. 
 
Veterinárni lekári rovnako ako naši slovenskí farmári a potravinári sú od začiatku tejto zložitej situácie šírenia COVID 19 aj s ostatnými profesiami v prvej línií v nepretržitej prevádzke a denne sa starajú o zvieratá na rôznych farmách hlavne hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a ostatných druhov zvierat, aby boli zvieratá nakŕmené, ošetrené, mali zabezpečené welfare a aby boli na našom trhu zabezpečené každý deň kvalitné slovenské potraviny. 
 
Komora veterinárnych lekárov SR aj v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné a strategické, aby bola na Slovensku zabezpečená potravinová sebestačnosť a bezpečnosť a aby krytie potrieb domáceho trhu bolo zabezpečené vlastným výrobným potenciálom, čiže domácimi potravinami. Týmto podporujeme zvýšenie poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie, aby bol zvýšený podiel slovenských potravín na pultoch obchodov a v sektore verejného stravovania. 
 
Komora veterinárnych lekárov SR považuje za kľúčové opatrenie v súčasnej dobe zaradenie poľnohospodárstva a potravinárstva ako strategického rezortu štátu a základného piliera rozvoja vidieka medzi priority štátnej hospodárskej a sociálnej politiky. Slovensko má na to ideálne podmienky svojou geografiou, ale aj tradíciou. Je úlohou nás všetkých, aby sme pri prekonávaní aktuálnej krízy hľadali do budúcnosti systémové riešenia pre poľnohospodárstvo na Slovensku. V súčasnosti je ešte stále ideálna možnosť oživiť a vrátiť celý sektor pôdohospodárstva tam kam patrí. 
 
Komora veterinárnych lekárov SR preto verejne ďakuje slovenským farmárom za ich prácu a vyzýva obyvateľov Slovenska, aby ich podporili tým že budú kupovať slovenské výrobky, ktoré sú bezpečné kvalitné, zdravé, výživné a hlavne naše.  
 
V mene prezídia KVL SR 
MVDr. Silvia Štefáková - prezidentka KVL SR 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce