Vykonávacie nariadenie komisie - preddavkové platby

Dnes vyšlo v Úradnom vestníku EÚ VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/531 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat, a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby.
 
Nariadenie je stručné a jasné:
  • v roku 2020 sa zvyšuje výška preddavkov na priame platby z 50% na 70% a na podpory v rámci rozvoja vidieka (AEKO, Ekologické poľnohospodárstvo, Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode, ANC platby, Dobré životné podmienky zvierat, Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov) zo 75% na 85%
 
  • v prípade priamych platieb môžu členské štáty za rok nároku 2020 vyplácať preddavky po ukončení administratívnych kontrol

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce