Sebestačnosť o nás bez nás?

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v osobe ministra Jána Mičovského a štátneho tajomníka Martina Fecka na urýchlené stretnutie k príprave Programového vyhlásenia vlády za oblasť agropotravinárstva.
 
 
RPPS SR chce byť v každom prípade nápomocná  a ústretová pri príprave a naplnení Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024.
 
„Tak zásadný dokument nemôže odísť na schválenie do vlády bez toho, aby sa k nemu nevyjadrili zástupcovia  slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Nechceme fungovať spôsobom „o nás bez nás“, s tým sa nevieme stotožniť,“ uviedol predsedajúci RPPS SR Emil Macho a zároveň predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
Zástupcovia RPPS SR sú pripravení na okamžité stretnutie k tomuto materiálu. Programové vyhlásenie vlády v kapitole agropotravinárstva musí byť konkrétnym a systémovým nástrojom štátu, ktorý predstaví, akým spôsobom chce počas najbližších štyroch rokov ozdravovať domáci poľnohospodársky a potravinársky sektor.
„Aj táto doba, dopady nákazy na ekonomiku celého sveta, ukazuje, že čas nazvyš nemáme a rovnako ani zbytočný priestor na experimentovanie pri určovaní ďalšieho vývoja odvetvia,“ dodal Emil Macho.
 
Okrem riešenia dopadov koronavírusu na plynulý chod podnikov je pred nami aj ukončenie schvaľovacieho procesu Národného strategického plánu  SR vychádzajúc zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky  EÚ po roku 2020, príprava novej potravinovej stratégie „Z farmy na stôl“ ako jedného z oporných bodov Európskej zelenej dohody na riešenie následkov klimatických zmien a ďalšie výzvy, pred ktorými stojí slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
 
RPPS pripravila návrh spoločných téz k Programovému vyhláseniu vlády SR, ktorý ešte minulý týždeň poslala nielen ministrovi pôdohospodárstva a jeho štátnemu tajomníkovi, ale aj všetkým agropotravinárskym lídrom za jednotlivé koaličné strany.
 

 
Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN