Návrhy krajín EÚ na zmeny v greeningu

Posledná aktualizácia: 3. apríla 2020
 
Členský štát
Členská organizácia
Poznámky
BE
FWA
Musíme zabezpečiť dostupnosť semien z ozimných plodín EFA. Preto by bolo užitočné mať už teraz výnimku.
DK
DAFC
V tomto okamihu nie sú potrebné odchýlky od povinností greeningu. Vzhľadom na zaplavené polia s ozimnými plodinami očakávame opätovný osev plôch s jarnými plodinami. Zatiaľ nevieme, či to môže spôsobiť problémy s ekologizačnými povinnosťami.
DE
DBV
Veľmi málo poľnohospodárov sa nás pýta, či by sa v tomto roku mohli znovu vyskytnúť niektoré výnimky týkajúce sa greeningu.
Z pohľadu DBV by sa malo najbližších niekoľko týždňov pozorne sledovať na mieste, aby sa zistilo, či poľnohospodári čelia výzvam alebo problémom, ktoré možno vyriešiť výnimkami z povinností greeningu. Do dnešného dňa tu nevidíme žiadnu konkrétnu oblasť, kde by bolo potrebné konať. To sa však môže v nasledujúcich týždňoch ešte vyvíjať
EE
EPKK
V súčasnosti neplánujeme požadovať výnimky z greeningových povinností ani zálohy na platby v rámci SPP.
ES
ASAJA
Mohlo by sa počítať s väčšou flexibilitou, a to tak pri uplatňovaní určitých opatrení, ako aj pri kontrolách, ktoré by umožňovali napríklad vstup dobytka do oblastí vyňatých z produkcie (úhor), pretože nedostatok dopytu spôsobuje vyššie náklady na krmivo v odvetviach, ktoré sú veľmi zasiahnuté (ovce a kozy). Naďalej požadujeme zrušenie zákazu používania fytosanitárnych prípravkov v EFA určených na plodiny, ktoré zachytávajú dusík.
IT
Coldiretti
Súhlasíme s odchýlkami od povinností týkajúcich sa greeningu a najmä záväzkov týkajúcich sa diverzifikácie plodín. Dúfame tiež v zjednodušenie EFA, ktoré farmám poskytne väčšiu flexibilitu s možnosťou lepšej regulácie riadenia fariem na základe trhu.
 
LT
LZUBA
Zdá sa, že poľnohospodári zatiaľ nemajú problémy s greeningom.
LV
ZSA
Lotyšské ministerstvo požiadalo o zrušenie zákazu prípravkov na ochranu rastlín v EFA, pretože táto požiadavka poškodzuje potravinovú bezpečnosť v čase národnej núdze.
HU
HCA
V prípade povinností týkajúcich sa greeningu Maďarsko navrhuje znížiť povinný počet / mieru kontrol na mieste, alebo by sa tiež členským štátom mohlo povoliť nevykonávať ich. Malo by sa zvážiť aj odloženie konečných termínov týkajúcich sa kontrol.
NL
LTO
5% EFA ako napríklad medziplodiny by mali byť k dispozícii na pastvu a zber v období 8 týždňov.
Žiadna diverzifikácia plodín v roku 2020.
Nevyžadovanie použitia zmesí semien pre EFA, ako sú medziplodiny.
AT
LKÖ
Sme za výnimku z povinností greeningu v oblastiach ekologického zamerania. Možnosť využitia týchto plôch na výrobu krmovín, ako tomu bolo v roku 2018
PT
CAP
Áno, sme za požiadanie o dve výnimky z povinnosti greeningu: zrušenie dočasných ustanovení o oblastiach ekologického zamerania a striedanie plodín.
 
CONFAGRI
Confagri podporuje výnimky zo všetkých povinností týkajúcich sa greeningu, ale predovšetkým pre oblasti diverzifikácie plodín a oblastí ekologického zamerania.
FI
MTK
Požiadali sme o výnimku týkajúcu sa oblasti ekologického zamerania (EFA) takým spôsobom, aby poľnohospodári mali mať možnosť túto oblasť na produktívne využitie v tejto pestovateľskej sezóne. Najmä ak je to potrebné na pestovanie bielkovinových plodín a / alebo krmív pre hospodárske zvieratá. Veľkým problémom je v súčasnosti dodávka bielkovinových krmív, pretože sme od ich dovozu veľmi závislí.
SE
LRF
Pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa greeningu, môže existovať niekoľko výnimiek, napríklad vyňatie pôdy z produkcie a ďalšie EFA na krmivo, na odstránenie sankcií, ak poľnohospodár nemôže splniť 5% EFA, na odstránenie sankcií, ak nie je možné splniť diverzifikáciu plodín. Musíme zabezpečiť, aby poľnohospodár mohol v súčasnej situácii vyrábať potraviny / krmivá.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce