Európska komisia plánuje predloženie zmien k návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027

Európsky parlament
 
Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (COMAGRI) schválil odsunutie hlasovania o stanovisku k návrhom nariadení o spoločnej poľnohospodárskej politike na jeseň 2020. Pôvodný termín bol jún - júl 2020, teraz sa hovorí o polovici septembra 2020.
 
COMAGRI by mal o správe k nariadeniu o prechodnom období hlasovať v pôvodnom termíne, teda na konci apríla 2020.
 
Európska komisia 
 
Európska komisia plánuje predloženie zmien k návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 s cieľom vysporiadať sa s dopadmi epidémie koronavírusu. Preskúmané budú všetky možnosti na realokáciu prostriedkov. 
 
Európska komisia očakáva, že v súvislosti s koronavírusom príde k hlbšej hospodárskej recesii ako v roku 2009 (prepad HDP o 4,3% v roku 2009).
 
Európska komisia schválila Francúzsku, Dánsku, Írsku a Estónsku schémy štátnej pomoci v súvislosti s COVID-19 - viď príloha.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce