Rada prijala opatrenia na okamžité uvoľnenie finančných prostriedkov

EÚ urýchlene prijala opatrenia na sprístupnenie finančných prostriedkov na pomoc pri riešení účinkov pandémie COVID-19.
 
 
Rada dnes prijala dva legislatívne akty s cieľom urýchlene uvoľniť finančné prostriedky z rozpočtu EÚ na riešenie krízy súvisiacej s ochorením COVID-19. Jedným z týchto aktov sa menia pravidlá štrukturálnych a investičných fondov, zatiaľ čo druhým sa rozširuje rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ.
 
Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus umožní členským štátom prístup k 37 miliardám EUR v rámci politiky súdržnosti na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti, ako aj na podporu malých a stredných podnikov, režimov skráteného pracovného času a komunitných služieb.
 
Z celkovej sumy bude približne 8 miliárd EUR pochádzať z nevyužitého predbežného financovania v roku 2019 v rámci štrukturálnych fondov. Nové opatrenie umožňuje členským štátom použiť nevyužité finančné prostriedky na zmiernenie vplyvu pandémie namiesto toho, aby ich vrátili do rozpočtu EÚ. Ďalších 29 miliárd EUR sa vyplatí predčasne z pridelených rozpočtových prostriedkov, ktoré mali byť vyplatené neskôr v priebehu tohto roka.
 
Tieto finančné prostriedky budú k dispozícii k 1. februáru 2020 na pokrytie už vzniknutých nákladov v úsilí o záchranu životov a ochranu občanov.
 
Členské štáty budú mať tiež väčšiu flexibilitu pri uskutočňovaní presunov medzi programami politiky súdržnosti s cieľom presmerovať zdroje tam, kde sú najviac potrebné.
 
Rada tiež zmenila rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚtak, aby okrem prírodných katastrof zahŕňalaj núdzové situácie v oblasti verejného zdravia. To pomôže členským štátom a prístupovým krajinám reagovať na bezprostredné potreby ľudí počas pandémie spôsobenej koronavírusom.
 
Ďalšie kroky
 
Vzhľadom na naliehavosť situácie sa obidva legislatívne akty uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie 31. marca a nadobudnú účinnosť 1. apríla 2020.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce