Povinnosti daňovníkov počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Finančná správa SR na svojej webovej stránke informuje o povinnostiach súvisiacich s podaním daňového priznania daňovníkov počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19.
 
 
Pre daň z príjmov môžu daňovníci využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou a nemusia fyzicky navštevovať daňový úrad.
 
Daňovník môže v prípade potreby podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane si predĺži o tri, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.
 
V prípade, že daňovník nepodá oznámenie o predĺžení lehoty, môže využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podá a daň zaplatí do 30.júna 2020. Tento „odklad“ nemusí byť daňovému úradu žiadnym spôsobom oznámený.
 
Pre daň z pridanej hodnoty (týka sa aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH) zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH. Preto ak podanie daňovník neurobí včas, Finančná správa SR odporúča najneskôr v lehote do 30 dní, keď pominú dôvody, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.
 
Finančná správa SR ďalej informuje, že úradné hodiny na daňových úradoch sú skrátené – podateľne sú dostupné každý deň od 8:00 hod. do 11:00 hod., klientske zóny v pondelok, stredu a piatok od 8:00 hod. do 11:00 hod.
 
Úradné hodiny colných úradov a ich pobočiek sa môžu meniť v závislosti od konkrétneho úradu. Presné informácie o úradných hodinách konkrétneho pracoviska colného úradu sú zverejnené v časti "Kontakty na úrady", kde sa z ponuky vyberá príslušný región a zvolí typ úradu.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN