KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 24. marca

Vláda Slovenskej republiky pripravila na svojom pondelkovom zasadnutí 40 opatrení na boj v súvislosti s koronavírusom. Aktuálny počet nakazených – 204 osôb. Za dnešný deň pribudlo 19 nových prípadov.
 
 
 • vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov, denné stacionáre uzavrú svoju činnosť,
 • Úrad verejného zdravotníctva SR vydá hygienické pokyny pre sociálne zariadenia,
 • nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné,
 • potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa,
 • obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov – od 9. do 12. hod.,
 • dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade,
 • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, od konca marca,
 • zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl,
 • policajti i vojaci budú prítomní v zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy,
 • pred každou nemocnicou sa zriadia odberné miesta, kam môže pacient prísť autom,
 • zákaz vývozu potrebných liekov mimo SR,
 • posunutie povinných preventívnych prehliadok pre zamestnancov,
 • vyčlenenie troch nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v Bratislave, na strednom a východnom Slovensku,
 • v čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,
 • dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch,
 • vláda vyzvala mestá a obce, aby zriadili telefónne linky pre seniorov s cieľom objednania si donášky potravín,
 • štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi,
 • štátne inštitúcie by v čase krízy mohli v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,
 • vláda nakúpi 200 000 testov na ochorenie COVID-19, nepôjde o rýchlotesty,
 • výnimka na poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12. marca do 30. apríla,
 • exekúcie ani dražby sa nemajú realizovať do 30. apríla,
 • RTVS má každý deň o 18. hod. vysielať bohoslužby a tiež má vysielať vyučovacie sloty pre deti,
 • bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov,
 • zákaz organizovať spoločenské, hromadné a kultúrne zhromaždenia platí do odvolania,
 • oslobodenie tovaru pre charitatívne organizácie od DPH a cla.
 
 • Otvorenie predajní so záhradníckymi potrebami bude riešiť ÚKŠ na ďalšom rokovaní. Podmienkou však bude sprísnenie opatrení súvisiacich s ochranou zdravia.
 
 • Zamestnávateľské združenia, ktoré sú súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady SR, zaslali Vláde SR kľúčové ekonomické opatrenia na podporu ekonomiky zasiahnutej COVID-19. Podnikatelia zastúpení v AZZZ požadujú aspoň na určité obdobie úpravu takzvaných sociálnych balíčkov, zmenu minimálnej mzdy či jej nadviazania na ostatné príplatky. Vláda by sa podľa zamestnávateľov pri prijímaní opatrení na podporu ekonomiky zasiahnutej hrozbou šírenia koronavírusu tiež mala zamerať na kompenzáciu nákladov na zamestnancov a na zlepšenie cash-flow podnikateľských subjektov.
 
 • Na základe úlohy zo zasadnutia Ústredného krízového štábu dňa 23. 3. 2020 v súvislosti s uľahčením riadenia cestnej premávky Policajným zborom SR na cestách SR a hraničných priechodoch s inými členskými štátmi EÚ zaslala Štátna veterinárna a potravinová správa odporúčanie na označovanie prepravy symbolmi určenými na prepravu potravín a prepravu živých zvierat. Viac sa dozviete TU.
 • ŠVPS SR aktualizovala odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín. Viac informácií nájdete TU.
 
Neprehliadnite:
 
2. Kontakty na dodávateľov dezinfekčných prostriedkov:
 
 • Spoločnosť Enviral: V našich spoločnostiach (Enviral, a.s., Slovenské liehovary a likérky, a.s.) sa pristupuje k postupnej výrobe a predaji vstupov na takéto dezinfekčné prostriedky resp. aj k ich výrobe a predaji. Prosím kontaktujte resp. členovia Vašej komory s prípadnými dopytmi na naše možnosti (prioritne riešime naše potreby, potreby nemocníc, farma sektoru, atď. takže bude potrebné istá dávka trpezlivosti v tejto kritickej situácii): 
Enviral, a.s. – Yuri Chaus, 0915 905 253, [email protected], [email protected]al.sk
Slovenské liehovary a likérky, a.s. – [email protected]
 
 
2. Kontakty na dodávateľov ochranných rúšok. Tabuľka na stiahnutie na konci tohto článku v prílohe. 
 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa SR považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré patrí aj preprava zvierat a všetky činnosti súvisiace s výrobou a predajom potravín.
 
Bližšie informácie sa dozviete v článku, ktorý nájdete TU.
 
 
Informácie z EÚ:
 
Krajiny EÚ majú dostať pomoc z Fondu solidarity
 
Európsky parlament mobilizuje ďalšie finančné prostriedky na pomoc krajinám EÚ, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou koronavírusu.
 
Na mimoriadnom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. marca, budú europoslanci hlasovať o návrhu Európskej komisie, ktorý umožní členským štátom požiadať o finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ v boji proti ochoreniu Covid-19. Návrh je súčasťou súboru opatrení EÚ na mobilizáciu všetkých existujúcich rozpočtových zdrojov s cieľom pomôcť krajinám EÚ vyrovnať sa s pandémiou.
 

Komisia navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti Fondu solidarity o závažné krízy v oblasti verejného zdravia.
 
Najťažšie postihnuté členské štáty by mali v roku 2020 získať prístup k finančnej podpore až do výšky 800 miliónov EUR. O podpore by sa malo rozhodovať od prípadu k prípadu.
 
Štátna pomoc: Komisia schvaľuje luxemburskú schému v objeme 300 miliónov EUR na podporu spoločností postihnutých prepuknutím koronavírusu
 
Európska komisia usúdila, že luxemburská schéma vo výške 300 miliónov EUR na podporu spoločností postihnutých prepuknutím koronavírusu je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19, ktorý Komisia prijala 19. marca 2020..
 
Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestager, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „V rámci tejto schémy v objeme 300 miliónov EUR Luxembursko pomôže spoločnostiam a slobodným povolaniam postihnutým vypuknutím koronavírusu pokryť ich prevádzkové náklady a čeliť kríze. Toto opatrenie sme schválili v rámci nového dočasného rámca štátnej pomoci za pár dní a budeme pokračovať v spolupráci s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť včasnú podporu hospodárstva v týchto ťažkých časoch.“
 
Cieľom tejto schémy je podpora spoločností, ako aj slobodných povolaní ovplyvnených hospodárskym dopadom prepuknutia koronavírusu. Podpora má formu návratného preddavku poskytnutého v jednej alebo viacerých splátkach, ktorý umožňuje príjemcom znášať svoje prevádzkové náklady v zložitej situácii spôsobenej prepuknutím koronavírusu.
 
Na tomto základe Komisia schválila opatrenia podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.
 
 
Pozadie
 
Komisia prijala dočasný rámec, ktorý členským štátom umožňuje využívať plnú flexibilitu predpokladanú podľa pravidiel štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím koronavírusu. Dočasný rámec stanovuje päť druhov pomoci, ktoré môžu poskytnúť členské štáty:
 1. Priame granty, selektívne daňové výhody a preddavky: Členské štáty budú môcť zriadiť schémy, ktoré jednej spoločnosti poskytnú až 800 000 EUR na riešenie jej naliehavých potrieb likvidity.
 2. Štátne záruky za pôžičky prijaté spoločnosťami od bánk: Členské štáty budú môcť poskytovať štátne záruky s cieľom zabezpečiť, aby banky naďalej poskytovali pôžičky podnikovým zákazníkom, ktorí ich potrebujú. Tieto štátne záruky môžu kryť pôžičky, ktoré podnikom pomôžu pokryť okamžitý pracovný kapitál a investičné potreby.
 3. Dotované verejné pôžičky spoločnostiam: Členské štáty budú môcť poskytovať pôžičky spoločnostiam s výhodnými úrokovými sadzbami. Tieto pôžičky môžu podnikom pomôcť pokryť okamžité potreby prevádzkového kapitálu a investícií.
 4. Záruky pre banky, ktoré smerujú štátnu pomoc do reálnej ekonomiky: Niektoré členské štáty plánujú stavať na existujúcich úverových kapacitách bánk a využívať ich ako kanál na podporu podnikov - najmä malých a stredných spoločností. Rámec objasňuje, že takáto pomoc sa považuje za priamu pomoc zákazníkom bánk, a nie samotným bankám, a poskytuje usmernenie, ako zabezpečiť minimálne narušenie hospodárskej súťaže medzi bankami..
 5. Poistenie krátkodobých vývozných úverov: Rámec zavádza dodatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o to, ako preukázať, že určité krajiny nepredstavujú obchodovateľné riziká, a tým umožňuje, aby v prípade potreby štát poskytoval krátkodobé poistenie vývozných úverov. Dňa 23. marca Komisia začala naliehavé verejné konzultácie s cieľom zistiť, či by sa malo verejné poistenie krátkodobých vývozných úverov vo väčšej miere sprístupniť vzhľadom na súčasnú krízu súvisiacu s prepuknutím koronavírusu. Verejná konzultácia sa konkrétne zameriava na posúdenie dostupnosti súkromnej kapacity krátkodobého poistenia vývozných úverov na vývoz do všetkých krajín uvedených v oznámení o krátkodobých vývozných úveroch z roku 2012 ako „krajiny obchodovateľné s rizikom“. V závislosti od výsledkov konzultácií a so zreteľom na príslušné hospodárske ukazovatele sa Komisia potom môže rozhodnúť dočasne vylúčiť krajiny zo zoznamu „krajín s obchodovateľným rizikom“..
 
Dočasný rámec bude existovať do konca decembra 2020. S cieľom zabezpečiť právnu istotu Komisia pred týmto dátumom posúdi, či je potrebné ho predĺžiť..
 
Dočasný rámec dopĺňa mnoho ďalších možností, ktoré už majú členské štáty k dispozícii na zmiernenie sociálno-ekonomického dopadu nákazy koronavírusu v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Dňa 13. marca 2020, Komisia vydala Oznámenie o koordinovanej ekonomickej reakcii na vypuknutie COVID-19, ktoré uvádza tieto možnosti. Napríklad členské štáty môžu vo všeobecnosti podniknúť zmeny v prospech podnikov (napr. odloženie daní alebo subvencovanie krátkodobej práce vo všetkých odvetviach), ktoré nespadajú pod pravidlá štátnej pomoci. Môžu tiež poskytnúť spoločnostiam náhradu za škody, ktoré vznikli v dôsledku a boli priamo spôsobené prepuknutím koronavírusu.
 
Verzia tohto rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sa sprístupní pod číslom SA.56742 v Registri štátnej pomoci na stránke Komisie zameranou na konkurencieschopnosť po odstránení akýchkoľvek problémov s dôvernosťou. Novo zverejnené rozhodnutia o štátnej pomoci na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News.
 
Viac informácií o dočasnom rámci a ďalších krokoch, ktoré Komisia podnikla na riešenie hospodárskeho dopadu pandémie koronavírusu, možno nájsť tu.
 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN