KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 23. marca

Dnes sa na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR konalo zasadnutie Krízového štábu. Rokovania sa za SPPK zúčastnil predseda SPPK Emil Macho. Následne zasadal Ústredný krízový štáb.
 
 
 
Ďalšie informácie z krízového štábu:
 
 • MPRV SR má možnosť poskytnúť priestory na dočasné ubytovanie pre prípad karantény osôb dovezených zo zahraničia (106 voľných lôžok v rezortnej organizácii Agroinštitút Nitra, š.p.).  
 • Monitoring stavu komodít – MPRV SR vykoná monitoring sebestačnosti v základných potravinových komoditách v SR (napr. mäso, chlieb, zemiaky, ryža, mlieko, vajcia, múka, živočíšne tuky, rastlinné tuky, maslo, cukor, pečivo, soľ, balená voda, sušené mlieko)
 • Uzatvorenie predajní potravín na 1 deň v týždni – vyhlásiť pravidelné celoplošné uzatvorenie predajní na 1 deň (nedeľa) za účelom zabezpečenia kvality predaja (dezinfekcia, naskladnenie tovaru, únava personálu).
 • Zákaz distribúcie letákov počas trvania krízového stavu – zákaz distribúcie letákov a to z dôvodu obmedzených možností distribúcie zo strany pošty.
 • Kamiónová doprava – zriadenie prednostnej prepravy potravín a poľnohospodárskych surovín, tzv. Green line navrhuje vytvoriť nálepky na kamióny, ktoré prepravujú potraviny, živé zvieratá za účelom jasného odlíšenia tohto druhu nákladnej dopravy a zrýchlenia cezhraničného prechodu. Distribúcia nálepiek by mala byť vykonaná prostredníctvom ŠVPS SR. Zároveň na základe požiadavky SPPK navrhuje krízový štáb MPRV SR rozšírenie prednostnej prepravy pre suroviny, obalový materiál a odborných pracovníkov servisu a údržby pre potravinárske a poľnohospodárske podniky.
 • Pracovná sila – vzhľadom na nedostatok pracovnej sily boli vznesené následovné požiadavky na riešenie v Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ):
  • zdravotné preukazy – v zmysle usmernenia ŠVPS SR bol uvoľnený režim v tzv. „nečistých prevádzkach“ ako je napr. balenie potravín alebo sklad; umiestnenie zamestnanca bez zdravotného preukazu priamo do výroby potravín je zdravotné riziko a preto sa neodporúča; potrebné pripraviť usmernenie ŠVPS SR k pracovníkom rozvozu potravín, ktorý v súčasnosti potrebujú zdravotné preukazy; pripraviť usmernenie k možnosti dočasného zamestnania pre zamestnancov so zdravotným preukazom z oblasti služieb.
  • vstupná zdravotná prehliadka – umožniť nástup do trvalého pracovného pomeru v agropotravinárskom sektore bez absolvovania vstupnej zdravotnej prehliadky a vydať usmernenie zo strany ŠVPS SR k danej veci.
  • limity pre nadčasovú prácu – zrušiť limity pre nadčasovú prácu, pretože mnohí zamestnanci vypadli z pracovného trhu (OČR, PN, karanténa) a zvyšní zamestnanci ich musia nahradiť.
 • Uvoľnenie obmedzení hotelov a ubytovní pre pracovníkov vo výrobe.
 • Dezinfekčné prostriedky – pripraviť možnosť voľného rozšírenia dezinfekčných prostriedkov v prostredí marginalizovaných komunít; predchádzajúcou vládou bolo schválené opatrenie ministerstva financií ohľadom daňového zvýhodnenia umožniť v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch vyrábať dezinfekčné prostriedky; pripraviť ponuku pre obce ohľadom distribúcie dezinfekčných prostriedkov do marginalizovaných komunít.
 • Záhradkárske potreby – stanoviť režim pre otvorenie predajní záhradkárskych potrieb.
 • Predaj dôchodcom – stanoviť pravidlá pre prednostný vybavenie nákupov pre dôchodcov v čase medzi 7:30 a 9:00 hod.
 • Krízový plán pre potravinárske podniky – vypracovať krízový plán pre prevádzky potravín, výrobné podniky a logistické centrá v prípade ochorenia u zamestnanca,  na ako dlho je potrebné prevádzku zatvoriť, spôsob dezinfekcie priestorov a aj zamestnancov, spôsob karantény či priamo na pracovisku, alebo nariadiť domácu karanténu. Ak bude podnik zatvorený ako je potrebné to označiť a informovať zákazníkov. Zároveň bola vznesená požiadavka na max. 5 dňovú karanténu, tak ako je to u zdravotníckeho personálu, aj z dôvodu čerstvého materiálu buď v predajni, alebo v logistickom centre.

 

SPPK v spolupráci s členskými zväzmi a združeniami a PKS pripravuje návrh na opatrenia v rámci zabránenia šíreniu koronavírusu COVID-19 v potravinárskom podniku a Postup v prípade podozrenia na Covid – 19 a v prípade potvrdenia Covid-19 v potravinárskom podniku. Po skompletizovaní bude materiál predložený na ÚVZ SR.
 
 • PPA – v spolupráci s MPRV SR a SPPK stanoviť scenár postupu pre rok 2020 pre oblasť priamych platieb, krížových kontrol a pod.
 • Uvoľnenie režimu kontrol – kontroly zdravia zvierat, bezpečnosti potravín, kontrola krmovín pre zvieratá  musia pokračovať.
 • Dovoz – naskladniť vybrané potraviny prostredníctvom Správy štátnych hmotných rezerv.
 • SPPK každodenne aktualizuje zoznam požiadaviek členskej základne, ktoré je potrebné riešiť v rámci Krízového štábu MPRV SR. 
 
 
Ďalšie informácie:
 
 • MPRV SR listom požiadalo SPPK o zber údajov, ktoré súvisia s vyhodnotením dopadov krízy spôsobenej koronavírusom COVID-19 v oblasti potravinárstva. Odpoveď k danej požiadavke MPRV SR naformulovala SPPK v sumáre požiadaviek sektora agropotravinárstva na riešenie vzniknutej situácie v súvislosti s koronavírusom, ktorý bol zo strany predsedu odovzdaný ministrovi pôdohospodárstva dňa 22. 3. 2020. SPPK zaslala návrh MPRV SR pripraviť dotazníkový zber informácií týkajúcich sa kvantifikácie dopadov na tržby, zamestnanosť a pod. v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou vírusom COVID – 19 priamo z poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov a realizovať ho  prostredníctvom NPPC (Monitorovací výbor). Výsledky dotazníkového zberu využiť pri nastavovaní mechanizmu možnej kompenzácie strát z tzv. záchranného balíka EÚ.
 
 • Európska komisia zverejnila, že prioritou je zabezpečiť, aby hlavné osi pre našu dopravu v EÚ - takzvané "zelené pruhy" - boli odblokované s cieľom znížiť meškanie dodávky tovaru a zabrániť tak nedostatku liekov, ochranných prostriedkov a iných základných dodávok.

 
Všeobecné informácie:
 
 • Slovenská ekonomika by v čase odstávky mohla dostať výraznú pomoc. Podľa ministerky pre regionálny rozvoj a investície Veroniky Remišovej máme v eurofondoch až štyri miliardy eur, ktoré dodnes neboli zazmluvnené. Tieto peniaze by sme mohli podľa nej použiť v oblasti pomoci zdravotníckym zariadeniam, malým a stredným podnikom a ľuďom postihnutým koronavírusom.
Jednou zo snáh bude, aby sa tieto uvoľnené eurofondy dali použiť aj na mzdy.
Slovensko má k dispozícii na účtoch 527 miliónov eur, ktoré môže okamžite použiť na boj s koronavírusom.
 
 • Počas pondelka bolo otestovaných na nový koronavírus zatiaľ 29 vzoriek, jedna z toho bola pozitívna. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 • „Rysuje sa jedna možnosť, kde by sme dokázali zabezpečiť až 200-tisíc regulérnych testov,“ informoval predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). Podľa neho by už v najbližších hodinách mohlo byť známe, či Slovensko túto dodávku dostane. Teraz má podľa neho Slovensko objednaných 19-tisíc testov. Matovič chce, aby Slovensko testovalo 3-tisíc ľudí denne regulérnymi testami. 
 • Vláda zriadila permanentný krízový štáb, jeho členmi sú vedci a lekári Robert Mistrík, Peter Visolajský, Vladimír Krčméry a Peter Škodný. Zdroj: RTVS

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN