KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 18. marca

Vzhľadom na pribúdajúce prípady koronavírusu a prijímanie ďalších mimoriadnych opatrení prinášame zhrnutie tohtotýždňovej činnosti vedenia SPPK a zamestnancov Úradu SPPK, ktorá súvisí s podnetmi členov SPPK a prácami na zabezpečovaní plynulej výroby potravín.
 
 
Pondelok 16. marca:
 
Mailová výzva členom SPPK – podnety súvisiace s koronavírusom a chodom prevádzok
Vyhodnotenie:
Podnety sumarizujeme. Po zatriedení budeme posielať jednotlivým autoritám, ktoré majú v kompetencii ich riešenie
 
Rokovanie predsedu SPPK Emila Macha s ministerkou pôdohospodárstva G. Matečnou, ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR J. Bírešom a ďalšími zástupcami potravinárov
Zhrnutie rokovania:
MPRV SR má zriadený krízový štáb, ministerstvo komunikuje priamo s výrobcami a určitými odvetvovými združeniami.
V súčasnosti je potravín dosť a nepredpokladá sa ich nedostatok. Dočasné obmedzenia v ponuke alebo výpadky niektorých výrobkov sú spôsobované nadmernými nákupmi a sú následne dopĺňané.
 
Hlavné komunikované témy: 
Nedostatok ochranných rúšok, ostatných ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov
problémy na hraničných prechodoch – dlhé čakanie kamiónov
Pracovná sila – avizovaný nedostatok z dôvodu čerpania dovoleniek, PN a OČR
Nedostatok obalového materiálu
Možné problémy so surovinou – pri dovoze zo zahraničia
Ochranné rúška, možnosť dodávok:
OZETA Trenčín - výroba (cca 6.000 rúšok denne) nabieha, dodávky budú spustené koncom týždňa. Jedná sa o jednorazové aj opakovane použiteľné rúška, predpokladaná cena cca 2,- €/ks
TATRASVIT
Zornica Bánovce nad Bebravou
PD Mestečko
Dezinfekčné prostriedky, možnosť dodávok: 
Nestville
Enviral
Duslo Šaľa
 
Zistenie koronavírusu v potravinárskom podniku: treba urobiť anamnestickú mapu postihnutého – styk s ostatnými zamestnancami, či sa nakazený pohyboval len v určitej časti prevádzky alebo v celom priestore – je to potrebné analyzovať podľa konkrétnych podmienok prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a urobiť také opatrenia, aby sa vylúčilo riziko presunu na ďalších ľudí. Dezinfekcia prostredia. Karanténa zamestnancov. Každý prípad bude posudzovaný individuálne a príslušná časť prevádzky alebo celá prevádzka bude odstavená na čas nevyhnutný na dezinfekciu. Každá prevádzka postupuje podľa vlastného epidemiologického plánu.
Ďalšie odporúčania: dezinfekcia zamestnancov, vytvorenie menších pracovných skupín, ochranné prostriedky pre vodičov kamiónovej prepravy, počas vykládky tovaru je vodič v kabíne
Bude samostatné stretnutie s prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka
Požiadavka potravinárov – kamióny prevážajúce potraviny, suroviny na ich výrobu a zvieratá majú byť vybavované prednostne
 
 
Utorok, 17. marca:
Konferenčný hovor predsedu SPPK Emila Macha s podpredsedami SPPK M. Štefčekom. M. Šoltym, ústredným riaditeľom SPPK J. Artimom, predsedom ÚPS S. Voskárom, hovorkyňou SPPK J. Holéciovou
Zhrnutie:
Zabezpečenie jarných prác – bez výraznejších problémov, otázka servisu a prístupu k náhradným dielom
Zabezpečenie chovov zvierat – otázka postupu v prípade nákazy zamestnanca v žv
Potravinárske podniky – výpadok zamestnancov cca. o 10-20%, otázka karantény v prípade nákazy v potravinárskom podniku, otázka hygieny...
SPPK bude apelovať, aby jej predseda bol prítomný na zasadaní ústredného krízového štábu zriadeného vládou
 
Tlačový brífing predsedu SPPK E. Macha
Zhrnutie:
Predseda SPPK tlmočil závery konferenčného hovoru z daného dňa. Vyzval MPRV SR na zriadenie hotline linky, kde budú môcť výrobcovia adresovať podnety.
 
rokovanie na MPRV SR
 
Streda, 18. marca
Rokovanie predsedu SPPK E. Macha s ústredným riaditeľom ŠVPS SR J. Bírešom a zástupcami MPRV SR /M. Lapšanským a Š. Rybom/
Zhrnutie:
V najbližších dňoch by sme mali poznať manuál, akým spôsobom budú fungovať podniky, ak v nich prepukne koronavírus.  
Vedenie SPPK sa zúčastní aj zajtrajšieho rokovania krízového štábu, ktorý bol vytvorený na MPRV SR.
 
Úrad SPPK sumarizuje zaslané podnety od členov SPPK
 
Predseda SPPK E. Macho bude v relácii Téma dňa TA3 diskutovať o aktuálnej situácii s koronavírusom. Diskusie sa zúčastní aj budúci minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR J. Mičovský
 
Ďalšie informácie:
Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo návrh opatrení na pomoc ekonomike v súvislosti s pandémiou COVID-19. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zapracovala do návrhov opatrenia, ktoré sa týkajú našich poľnohospodárov a potravinárov.
 
 
Z materiálu Ministerstva hospodárstva SR:
 
Šírenie vírusu COVID-19 je v súčasnosti Svetovou zdravotníckou organizáciou považované za kontrolovateľnú pandémiu, ak štáty prijmú dostatočne razantné a prísne opatrenia s cieľom spomaliť a zvrátiť priebeh šírenia vírusu medzi obyvateľstvom, tak aby nevznikli predovšetkým nezvládnuteľné nápory infikovaných pacientov na zdravotnícke systémy a tým ich kolaps.
 
Vláda SR a ústredný krízový štáb SR prijali a prijímajú opatrenia na spomalenie šírenia vírusu COVID-19 v Slovenskej republike, ktoré možno považovať za adresné, rýchle a prísne aj v kontexte tempa prijímania takýchto opatrení v okolitých členských štátoch EÚ.
 
Cieľom opatrení je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky.  
 
Celý návrh opatrení nájdete v prílohe na stiahnutie.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pred dnešným rokovaním vlády SR listom informovala ministerku rezortného ministerstva G. Matečnú o návrhu opatrení, ktoré reagujú na súčasnú situáciu ovplyvnenú novým koronavírusom. Zároveń žiadame vládu SR a Ústredný krízový štáb, aby sa požiadavkami poľnohospodárov a potravinárov zaoberali a vyhoveli im. Celé znenie listu nájdete TU.
 
 
Iné: 
  • Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila odklad daňového priznania pre všetky osoby (právnické aj fyzické) do 30. júna.
  • Na Slovensku sme mali v dopoludňajších hodinách ďalších 8 nakazených. Aktuálne je teda na Slovensku 105 oficiálne potvrdených prípadov koronavírusu.
 
Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) zvýšila počet kontrol týkajúce sa manipulácie s potravinami. Ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš k možnosti ich ďalšieho rozšírenia uviedol: „Sme pripravení na spustenie diagnostiky, akú úlohu zohráva pes či mačka v oblasti nákazy. V celej Európe sa zatiaľ nevyšetruje tento typ nákazy.“
 
Prepravcovia, ktorí chodia do postihnutých zón, nevychádzajú z kabíny. Náklady a výklady tovaru robia ľudia z firmy, z ktorej prišli. ŠVPS na svojej webovej stránke informuje, že prenos vírusu cez potraviny je nepravdepodobný a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by k tomuto došlo u koronavírusu.
 
„Doteraz však pokračuje výskum zameraný na identifikáciu zdroja ohniska, rozsahu šírenia infekcie a spôsobov prenosu. Ľudia, ktorí sú podozriví z nakazenia, by mali úplne vylúčiť manipuláciu s potravinami,“ dodal Bíreš.
 
 
Pozrite si aj aktuálnu situáciu u našich mlynárov

Všetky aktuálne informácie nájdete na oficiálnom webe, ktorý vytvoril štát v súvislosti so šírením koronavírusu:
https://korona.gov.sk
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vytvorila osobitnú mailovú adresu, kam môžete posielať svoje podnety  [email protected]
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN