Správa o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny

V období od 20.2.2020 do 4.3.2020 je na medzirezortné pripomienkové konanie predložená Správa o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny a územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura, ktorú pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/73.
 
Ministerstvo uviedlo, že predkladaná správa má poskytnúť objektívny obraz o plnení uznesení vlády SR, na základe ktorých boli rezortu pôdohospodárstva uložené uvedené úlohy vyplývajúce tiež z Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike ako aj jej Aktualizácie. Ide o vyhodnotenie stavu realizácie uznesenia vlády SR č. 526 z 11. júla 1995 k návrhu opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny v znení uznesenia vlády SR č. 243 z 25. marca 2009 a uznesenia vlády SR č. 699 zo 16. decembra 2015 a vyhodnotenie stavu realizácie uznesenia vlády SR č. 78 z 1. februára 1996 k návrhu územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava  Spišská Magura v znení uznesenia vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády č. 699 zo 16. decembra 2015.
 
Cieľom je eliminovať škodlivé vplyvy priemyselnej výroby najmä z dosahu závodu ZSNP a. s. Žiar nad Hronom na Žiarsku kotlinu, na prírodu, krajinu a človeka a v podtatranskej oblasti stabilizovať ekologicky narušenú krajinu, zabezpečiť účinnú ochranu PP a lesného pôdneho fondu, eliminovať erózny odnos pôd a hrozby klimatických zmien vykonaním projektov pozemkových úprav. Informácie, uvedené v Správe, vychádzajú z údajov štvrťročne poskytovaných správnymi orgánmi ako aj vlastných zistení z kontrolných dní. Správa sumarizuje priebeh plnenia oboch úloh (realizácia pozemkových úprav v rámci Žiarskej kotliny a realizácia pozemkových úprav v katastrálnych územiach veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura). Správa konštatuje konečné a úplné splnenie jednej z úloh (Žiarska kotlina – ukončených je všetkých 28 projektov pozemkových úprav), popisuje aktuálny stav plnenia v súvislosti s plnením druhej z úloh (Tatry – z 56 projektov pozemkových úprav je ukončených 48, jeden je v štádiu ukončovania a 7 je ešte rozpracovaných).
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 27.2.2020.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce