Nové výzvy pre poľnohospodárov prinesú ďalšiu podporu odvetvia

Slovenskí poľnohospodári sa môžu oddnes zapojiť do ďalších dvoch nových výziev prostredníctvom štátnej pomoci, ktoré im pomôžu pri rozvoji živočíšnej a rastlinnej výroby. Ide o výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Druhá výzva sa týka poskytnutia podpory na platby poistného v poľnohospodárskej výrobe. 
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ako najväčšia agropotravinárska samosprávna organizácia na Slovensku, víta obe vypísané výzvy. V prípade poistného ide pritom o pomoc, ktorú štát poskytol poľnohospodárom už aj vlani. Každoročné preplatenie časti ročného poistného je mimoriadne dôležité práve v časoch, keď následky klimatických zmien sa podieľajú na nižších úrodách poľnohospodárskych plodín.
 
Štát sa vracia aj k niekdajšej podpore zvozu a likvidácie uhynutých častí zvierat. Poľnohospodárom pomôže s platením príspevkov za prepravu zvieraťa do kafilérie a jeho bezpečnú likvidáciu.
 
 
„Tento nástroj pomôže tak citlivému odvetviu, akým je živočíšna výroba. Veríme, že silný štátny rozpočet umožní vyhlásiť aj ďalšie výzvy, na ktoré poľnohospodári a potravinári v tomto roku čakajú. Potrebujeme dokončiť najmä zelenú naftu pre potravinárov alebo aj podporu tzv. monogastrov /hydiny a ošípaných/ cez Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu uhynutých zvierat a na poistné v roku 2020 v termíne od 5. februára do 4. marca 2020.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN