Podpor svoj odbor v Senci

Priamo v Základnej škole J. G. Tajovského v Senci sa 9. decembra konala otvorená hodina vo forme triednej „videoochutnávky“, na ktorej stredoškoláci vysvetľovali svojim mladším spolužiakom, o čom je štúdium poľnohospodárstva a potravinárstva a aké benefity pre nich prináša.
 
Žiaci sa počas diskusie so študentami strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji dozvedeli viac o odboroch so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo
 
Aktivity sú súčasťou nového súťažno-vzdelávacieho projektu s názvom Podpor svoj odbor, ktorý pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/. Cieľom projektu je zaujímavo predstaviť poľnohospodárske a potravinárske odbory na SOŠ, obohatiť poznatky žiakov ZŠ o povolania v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore a tým im uľahčiť rozhodovanie, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka. Zároveň veríme, že kreatívne a inovatívne prístupy žiakov v projekte podporia prácu kariérových poradcov na ZŠ pri zosúladení kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.      
 
Aktivita PODPOR SVOJ ODBOR spája SOŠ a ZŠ. Zahŕňa súťaž vo videotvorbe žiakov SOŠ študujúcich v učebných alebo študijných odboroch s poľnohospodárskym alebo potravinárskym zameraním. Videá žiakov SOŠ sú následne vzdelávacou a súťažnou formou prepojené s triednymi kolektívmi žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ich triednych učiteľov a kariérových poradcov.
 
 
Do prvej časti, v ktorej študenti SOŠ s agropotravinárskym zameraním natáčali videá o svojich študijných odboroch, sa zaregistrovalo 52 stredných odborných škôl  Druhá časť projektu Podpor svoj odbor trvá od 1. decembra 2019 do 15. februára 2020, kedy  ôsmaci a deviataci v základných školách majú možnosť diskutovať o povolaniach v sektore agropotravinárstva, prezerať súťažné videá o poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch zverejnené na YouTube kanáli Podpor svoj odbor a a vyberať spomedzi nich tie najlepšie. V ponuke je 33 poľnohospodárskych a 16 potravinárskych videí. Základné školy sa pritom do konca roka ešte stále môžu registrovať do projektu a zapojiť sa do súťaže o hodnotné ceny.
 
Jozef študuje v systéme duálneho vzdelávania, prax vykonáva v podniku Agromačaj a.s., ktorý projekt Podpor svoj odbor aj finančne podporil
 
Žiaci ZŠ J. G. Tajovského v Senci si tento týždeň užili triednu agropotravinársku „videoochutnávku“, vyberali tie najlepšie videá a spolu s kariérnym poradcom, študentami zo SOŠ pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji a zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory diskutovali o podmienkach a možnostiach, aké prináša stredoškolské štúdium poľnohospodárskych a potravinárskych odborov a následné uplatnenie v praxi.
.
 „Veľmi jednoduchým, moderným a navyše pre mladých ľudí už samozrejmým spôsobom – prostredníctvom kamery, mikrofónu a smartfónov – tak zviditeľníme stredné odborné školy agropotravinárskeho zamerania a ich prínos pre samotné poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku, ktorému chýbajú kvalifikovaní zamestnanci. Prostredníctvom videí súťaže Podpor svoj odbor tak môže viac ako 6000 študentov stredných odborných škôl ukázať 80-tisícom žiakov základných škôl, čo zaujímavé a dôležité sa z poľnohospodárstva a potravinárstva dá na SOŠ študovať,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.
 
 
Vyhodnotenie víťazov súťaže Podpor svoj odbor, ako zo strany žiakov SOŠ a najaktívnejšej SOŠ, tak aj triednych kolektívov ZŠ, kariérových poradcov na ZŠ a najaktívnejšej ZŠ, bude zverejnené do konca februára 2020.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN