Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až august 2019 a 2018

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až august 2019 bolo pasívne v objeme - 1 191,9 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 57,1 mil. EUR /5,0 %/.
 
 
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 16,9 %, u tukov a olejov o 9,4 % a u potravín, nápojov a tabaku o 1,1 %, znížilo sa pri rastlinných výrobkoch o 3,1 %.
 
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v mesiacoch január až august 2019 bol v objeme 3 073,6 mil. EUR. V porovnaní s rokom 2018 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 3,4 % vyšší. Vyšší dovoz bol v sledovanom období roku 2019 oproti roku 2018 zaznamenaný pri rastlinných výrobkoch o 6,1 %, v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 4,3 % a pri živočíšnych výrobkoch bol dovoz vyšší o 0,9 %. Medziročne sa dovoz znížil len  v odvetví tukov a olejov o 9,6 %.
 
V období január až august 2019 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 1881,7 mil. EUR, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2,4 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz rastlinných výrobkov o 8,5 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 6,8 %. Medziročne sa znížil vývoz živočíšnych výrobkov o 10,0 % a vývoz tukov a olejov o 30,3 %.  
 
DOVOZ v mil. EUR
Odvetvie
I. – VIII. 2019
I. – VIII. 2018
index 2019/2018
Živočíšne výrobky
728,9
722,1
100,9
Rastlinné výrobky
773,8
729,4
106,1
Tuky, oleje, vosky
95,7
105,9
90,4
Potraviny, nápoje, tabak
1 475,2
1 415,0
104,3
Spolu
3 073,6
2 972,4
103,4
 
VÝVOZ v mil. EUR
Odvetvie
I. – VIII. 2019
I. – VIII. 2018
index 2019/2018
Živočíšne výrobky
386,0
428,7
90,0
Rastlinné výrobky
625,4
576,2
108,5
Tuky, oleje, vosky
35,4
50,8
69,7
Potraviny, nápoje, tabak
834,9
781,9
106,8
Spolu
1 881,7
1 837,6
102,4
 
SALDO v mil. EUR
Odvetvie
I. – VIII. 2019
I. – VIII. 2018
rozdiel 2019/2018
Živočíšne výrobky
-342,9
-293,4
-49,5
Rastlinné výrobky
-148,4
-153,2
4,8
Tuky, oleje, vosky
-60,3
-55,1
-5,2
Potraviny, nápoje, tabak
-640,3
-633,1
-7,2
Spolu
-1 191,9
-1 134,8
-57,1
 
Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje, 8.11.2019/

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce