Silný rozpočet potrebujeme pre tých, ktorí tvoria na vidieku hodnoty

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) prijala s rozpakmi návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Podľa nej sa aj naďalej bude prehlbovať rozdiel v podporách v rámci krajín Európskej únie, ale aj krajín V4. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv vkladá ale nádeje do vyjadrení ministra financií Ladislava Kamenického po rokovaní vlády SR, že po stretnutí  so Slovenskou národnou stranou sa aj pre budúci rok počíta so štátnou podporou pre agropotravinársky priemysel vo výške 80 mil. eur.
 
 
Slovenskí poľnohospodári a potravinári dostávali počas celého tohto roka verejné prísľuby politikov o stabilnom a silnom rozpočte pre rok 2020. V kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je vyčlenených 30 mil. eur na systémové riešenie Zelená nafta pre poľnohospodárov. V rámci štátnej pomoci je však pre poľnohospodárov a potravinárov deklarovaný len 1 milión eur. Podľa ministra financií majú agropotravinári ďalšiu podporu vo výške 25 mil. eur sľúbenú zo zdrojov na tovary a služby. Ďalších 25 miliónov eur, by mali predstavovať financie zo všeobecnej pokladničnej správy. Dokopy ide teda o 50 mil. eur. Spolu tak vychádza pre poľnohospodárov a potravinárov na budúci rok 81 mil. eur, čo je približne rovnaká čiastka, ktorú im deklaroval rozpočet na rok 2019.
 
„Požadujeme, aby vyčlenené finančné prostriedky boli exaktne prenesené do kategórie štátnej pomoci pre agropotravinársky sektor. Dovtedy podľa nás  ide len o nejasnú formu sľubu. Nikde nemáme jasne zadefinované, že tieto financie naozaj pôjdu do podpory konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov a potravinárov. Peniaze navrhujeme smerovať do výraznejšej podpory poddimenzovaného potravinárskeho sektora a ďalšej výraznejšej podpory živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby. Žiaduce je rovnako pokračovať v podpore poistenia pre poľnohospodárske podniky a zároveň dotiahnuť do konca výzvy na likvidáciu kadáverov a podporu chovu hydiny a ošípaných,“ reagoval na návrh rozpočtu na rok 2020 predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho, ktorý aktuálne predsedá RPPS SR. 
 
 
V tejto súvislosti treba aj pripomenúť, že poľnohospodári v roku 2020 budú mať nižšie priame platby o viac ako 60 mil. eur. Súvisí to s presunom financií z tzv. 2 piliera do 1. piliera, ktorý skončí v roku 2019. Rovnako agropotravinársky sektor v roku 2020 výrazne zasiahne zvýšenie minimálnej mzdy, sociálne balíčky a už platné zmeny v odmeňovaní za prácu cez sviatky a víkendy. 
 
Rada nepožaduje silný rozpočet pre poľnohospodárov, ktorí nevytvárajú pridanú hodnotu na vidieku a pestujú len štandardných niekoľko plodín. Silný rozpočet má pomôcť tým, ktorí sa venujú špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výrobe, zamestnávajú ľudí na vidieku, starajú sa o krajinu a vyrábajú kvalitné a bezpečné slovenské potraviny.
 
 „Najradšej by sme boli, keby systém európskeho poľnohospodárstva a potravinárstva nebol postavený na nariadených a častokrát aj skrytých štátnych podporách. Práve preto je agropotravinársky sektor najviac pokriveným sektorom v rámci európskeho hospodárstva. My sa buď prispôsobíme a prijmeme silný štátny rozpočet alebo sa budeme len prizerať, ako nám „utešene“ rastie saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami a na vidieku domáce poľnohospodárstvo a výroba potravín postupne zanikajú. Slabý rozpočet v kombinácii so sociálnymi balíčkami, rastom minimálnej mzdy a zákonnými príplatkami zastaví snahu vyrábať domáce čerstvé potraviny pre spotrebiteľov,“ dodal predseda SPPK Emil Macho.
 
Z uvedených dôvodov v najbližšej dobe  plánuje  RPPS SR podniknúť a využiť všetky možné  spôsoby k tomu, aby štátny rozpočet spoľahlivo deklaroval sľúbené finančné zdroje do agropotravinárstva.
 
 
-----------------------------------------------
Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN