Celkové hodnotenie priebehu jarných prác v roku 2019

Úrad SPPK zahájil monitoring jarných prác v 13. týždni. Do 17. týždňa pretrvávalo na väčšine územia Slovenska suché počasie, čo umožnilo prakticky bez prerušenia vykonávať jarné práce. Výrazná zmena počasia prišla v 18. – 21. týždni.
 
Extrém sucha z predchádzajúcich týždňov vystriedal nadbytok zrážok. Aktuálny nadbytok zrážok bol v tom čase len relatívny, nakoľko na väčšine územia Slovenska iba dopĺňal dlhodobo chýbajúcu vlahu. Zároveň, aktuálne zrážky už nezabránili trvalému poškodeniu niektorých porastov vplyvom dovtedajšieho sucha.
 
K záveru 22. týždňa boli ukončené jarné práce vo všetkých regiónoch/okresoch s výnimkou regiónov, v ktorých museli byť jarné práce prerušené z dôvodu daždivého počasia v máji.
 
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame skutočný osev ozimných plodín a zámer a skutočný osev jarných plodín k záveru 23. týždňa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daždivý máj vo všeobecnosti veľmi pomohol budúcej úrode, nakoľko aprílové suché počasie predznačovalo nízke úrody letných plodín. Po daždivom počasí v priebehu mája - júna poľnohospodári predpokladali omnoho vyšší tlak burín a hubovitých chorôb. Na prelome 23. a 24. týždňa znovu prišla zmena počasia, na väčšine územia prevažovalo horúce a suché počasie. V 25. týždni (predovšetkým v závere týždňa) sa vyskytli prívalové dažde. V trnavskom a galantskom regióne je enormný výskyt hrabošov v porastoch. Poľnohospodári situáciu monitorujú, od 24. mája je platná výnimka na používanie prípravku STUTOX I.
 
Vinohradníci, ale aj ostatní poľnohospodári napriek používaniu dostupných opatrení evidujú na plodinách škody veľkého rozsahu, spôsobené premnoženou poľovnou zverou. SHMÚ v rámci projektu Dri Danube vo webovej aplikácii https://droughtwatch.eu/ vypracoval modelové odhady úrod jačmeňa, kukurice, zemiakov, cukrovej repy a pšenice. Sú to len modelové odhady, kde ako riziko nižšej úrody je iba výskyt sucha. U jačmeňa je pre územie Slovenska predpokladaná úroda v rozmedzí od 3,49 do 4,99 t/ha, u kukurice od 4,99 až nad 5,5 t/ha, u pšenice od 3,49 až nad 5,5 t/ha. V prílohe uvádzame farebné rozlíšené územie Slovenska podľa predpokladanej úrody jednotlivých plodín podľa tohto odhadu DriDanube. Odhad úrod podľa štatistického úradu aktuálne ešte nie k dispozícii. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP) pripravil v súlade s metodikou Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) k dátumu 10.05.2018, odhad úrod pšenice letnej formy ozimnej, jačmeňa jarného siateho a kapusty repkovej pravej. Podľa tohto odhadu by pšenica ozimná mohla dosiahnuť priemernú úrodu 4,46 t/ha, jačmeň jarný 3,87 t/ha, repka ozimná 2,51 t/ha. Pre porovnanie medziročného rozdielu predpokladaných úrod uvádzame, že v rovnakom období roku 2018 bol predpoklad úrod týchto plodín nasledovný: pšenica ozimná 4,15 t/ha, jačmeň jarný 3,52 t/ha, repka ozimná 2,22 t/ha. Z tohto porovnania
 
VUPOP-u vyplýva predpoklad, že pšenica by v tomto roku mala poskytnúť o 7 % vyššiu úrodu v porovnaní s rokom 2018, jačmeň jarný o 9 %, repka o 12 % vyššiu úrodu v porovnaní s rokom 2018. V prílohe uvádzame farebné rozlíšené územie Slovenska podľa predpokladanej úrody jednotlivých plodín podľa tohto odhadu NPPC – VÚPOP, vykonaného prostredníctvom diaľkového prieskumu Zeme. Hlavným dôvodom rozdielnosti úrod medzi regiónmi (resp. rozdielnosti až na úrovni lokalít), okrem agroklimatických podmienok a vplyvu hospodárenia, je značná rozdielnosť množstva zrážok, intenzity zrážok a ich časového rozdelenia v rámci vegetačného obdobia. Výšku úrod však významnou mierou neovplyvní iba doterajší vývoj počasia, ale aj priebeh počasia počas dní zostávajúcich do žatvy.
 
Poľnohospodári aktuálne vykonávajú ochranu porastov proti chorobám, burinám, škodcom, vykonávajú zber krmovín a pripravujú sa na žatvu. Žatva začala do záveru 26. týždňa na juhozápadnom Slovensku (napr. v okresoch Komárno, Nové Zámky, Senica) zberom ozimného jačmeňa.
 
Bližšie informácie budú k dispozícii v prvom žatevnom monitoringu, ktorý pripravíme v 27. týždni.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN