SPPK žiada o podporu pri hlasovaní o budúcej podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) poslala oficiálny list slovenským poslancom Európskeho parlamentu. V ňom ich žiada, aby využili svoj vplyv a tlak v rámci politických frakcií pri pokračujúcich diskusiách o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Slovenskí europoslanci sa majú pokúsiť nanovo apelovať na poslancov Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (COMAGRI) Európskeho parlamentu, aby hlasovali v prospech pozície Slovenskej republiky.
 
 
Výbor COMAGRI bude totiž v najbližších dňoch rozhodovať o kompromisných návrhoch k pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020, ktoré sú z hľadiska budúcnosti slovenského agropotravinárstva veľmi dôležité. 
 
„Vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská republika nemá v tomto výbore zástupcov, a to aj napriek aktivite niektorých slovenských europoslancov, sa nepodarilo pozíciu COMAGRI nastaviť tak, aby reflektovala špecifické podmienky v Slovenskej republike. Zásadným problémom ostáva otázka zastropovania priamych platieb,“ priblížil predseda SPPK Emil Macho.
 
Pozíciou Slovenskej republiky a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory je aj naďalej podpora dobrovoľného zastropovania pre každú jednu členskú krajinu. Rovnako požadujeme podporu pri zabezpečení odpočtu 100 % nákladov na zamestnancov.
 
„Slovenské poľnohospodárstvo je historicky postavené na veľkých poľnohospodárskych podnikoch. Prirodzenou súčasťou sú a musia naďalej byť aj malí a rodinní poľnohospodári.  Preto na európskej pôde presadzujeme dobrovoľné zastropovanie, kde si každá členská krajina vyberie, či stropovanie zavedie alebo nie. Opatrenie, ktoré zásadne pomôže malým a stredným poľnohospodárom, je zavedenie redistributívnej platby. To znamená, že na prvých napr. 100 ha dostane malý poľnohospodár oveľa viacej. Súbeh dobrovoľného zastropovania a zavedenie redistributívnej platby je riešenie, ktoré dokáže uspokojiť všetky formy hospodárenia na Slovensku,“ dodal predseda SPPK Emil Macho.
 
Výbor COMAGRI by mal o svojej pozícii hlasovať 2. apríla 2019.
 
Celý list pre europoslancov nájdete v prílohe.
 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce