Pracovná skupina pre POCC/CCC, 17. január 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Predsedá Pekka Pesonen.
 
Schválenie návrhu odporučenia pracovnej skupiny pre obilniny k európskemu proteínovému plánu
 
Téma sa prerokováva od júna 2018, po novom by mal dokument riešiť aj problematiku pesticídov. Ten sa bude schvaľovať počas februárových prezídií. Upravené znenie bude sekretariát rozosielať budúci týždeň.
 
Informácie o aktuálnom vývoji brexitu
 
Po odmietnutí kompromisnej dohody o vystúpení UK z EÚ prebehlo 16. januára 2019 v britskom parlamente aj hlasovanie o vyslovení dôvery vláde Theresy Mayovej. Vystúpenie UK z EÚ bez vyrokovanej dohody by malo značný dopad na jednotlivé sektory, preto sekretariát požaduje od členov všetky možné informácie z oblasti obchodu, distribúcie a dopravy.
 
Informácie  a výmena názorov ohľadom obchodu
 
USA: Na oficiálnej úrovni zatiaľ k žiadnemu pokroku nedošlo.
Mercosur:  Decembrová schôdzka nepriniesla žiadny pokrok.
Brazília: Nový prezident plánuje rozvíjať poľnohospodárstvo.
 
Japonsko: Dohodu o strategickom partnerstve zo dňa 12. decembra 2018 musia ešte ratifikovať členské štáty.
 
Austrália: Komisár pre poľnohospodárstvo Hogan plánuje budúci mesiac cestu do Austrálie, za Copa a Cogeca tam pôjdu Joe Healy (IRL) a Pekka Pesonen.
 
Informácie a výmena názorov ohľadom situácie na trhu
 
Najdôležitejšou témou zostáva africký mor ošípaných.  Na decembrovej schôdzi medzi poľnohospodármi a poľovníkmi nezaznela zhoda – poľovníci napádajú SPP kvôli negatívnym dopadom na biodiverzitu. Ohľadom mlieka je situácia v súčasnosti pozitívna a Európska komisia ustanovila aj skupinu pre sektor cukru.
 
Iné
 
Čo sa týka návrhu Komisie o prieskume colných kvót pre poľnohospodárske výrobky  v rámci zbližovania právnych predpisov EÚ v rámci Lisabonskej zmluvy a nariadenia o spoločnej organizácii trhu, návrh sa zatiaľ týka iba sektoru hydiny. Oficiálne ho Komisia predloží vo februári, europoslanci budú mať mesiac na schválenie alebo odmietnutie návrhu.
 
19. decembra 2018 bola počas trialógového rokovania dosiahnutá politická zhoda o návrhu Komisie  o nekalých praktikách, podľa ktorého má byť zakázaných 16 obchodných praktík, ak ich jednostranne uplatňuje iba jeden z obchodných partnerov. Parlament by mal o návrhu hlasovať 11. marca a členské štáty 18. marca 2019.
 
K správam o SPP bolo predložených viac než 7000 pozmeňovacích návrhov, v súčasnosti prebieha ich preklad do všetkých európskych jazykov. Výbor COM AGRI bude hlasovať o kompromisnom znení 6. marca 2019.
 
Všetci zúčastnení zástupcovia organizácií prejavili nesúhlas s rozsudkom Súdneho dvora EÚ o technikách mutagenézy. Pracovná skupina pre osivá pripravuje dokument, v ktorom vyzýva Komisiu k zmene európskej legislatívy.
 
Dňa 31. januára 2018 začala Európska komisia antidumpingové šetrenie týkajúce sa dovozu bionafty z Argentíny. Dňa 3. decembra 2018 Komisia oznámila, že zamýšľala uložiť vyrovnávacie clo na jej dovoz do Únie. Sekretariát Copa a Cogeca svoju reakciu prezentoval v decembri (25-33% cla na argentínsku bionaftu). Argentína podala protest vo WTO, s ktorým (zatiaľ) uspela.
 
Decembrový prieskum medzi poľnohospodármi o ich príjmoch ukázal pokles o 3% (podobne ako v roku 2017) a aj na nie veľkú dôveru poľnohospodárov v zlepšenie situácie. Dokument bude zverejnený na budúci týždeň.
 
Stratégia EÚ pre lesníctvo bola prijatá v roku 2013, Copa a Cogeca vyjadrujú tejto stratégii dlhodobú podporu. Európska komisia publikovala 7. decembra 2018 pozitívne znejúcu správu o pokroku vykonávania tejto stratégie.
 
V máji 2018 predložila Komisia balíček konkrétnych opatrení v nadväznosti na svoj akčný plán zaistenia financovania udržateľného rastu. Pre poľnohospodárov je kľúčové zjednotenie stratégie rozvoja a riadenia, aby bolo financovanie predovšetkým ekonomicky udržateľné.
 
Zaznel návrh na ustanovenie novej pracovnej skupiny pre klimatické zmeny.
 
Všetky aktivity sekretariátu sú k dispozícii na webe Agri Info.
 
Sekretariát na záver informoval o voľbách predsedníctiev skupín občianskeho dialógu. Kandidatúry je možné zasielať do 26. januára 2019.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce