Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

V dňoch 22. - 24. januára 2019 sa uskutočnil seminár o rozvoji vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti, ktorý spoločne zorganizovali Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Združenie mladých farmárov na Slovensku.
 
 
Cieľom seminára bolo poukázať na spoluprácu podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Seminára sa aktívne zúčastnilo viac ako 50 zástupcov vidieka a podnikateľov v poľnohospodárstve.
 
V hlavných referátoch Ing. Jozef Artim, ústredný riaditeľ SPPK, vymedzil úlohy a priority SPPK v oblasti agrorezortu pre rok 2019 a prípravy SPP na roky 2020 až 2027. Zdôraznil, čo SPP priniesla pre SR a ako a prečo sa nevyužil jej potenciál. Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ PPA hodnotil doterajšie výsledky v realizácii rozvoja vidieka v Programovom období 2014 až 2020, vyhlásené a pripravované výzvy.
 
V ďalších vystúpeniach JUDR. Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska predniesla aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov. Prof. Mária Kadlečíková z SPU v Nitre a Ing. Mária Behanovská z Vidieckeho parlamentu vo vystúpeniach upozornili, že pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu života na slovenskom vidieku. Ing. Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov, poukázal na aktuálne problémy mladých farmárov v SR. Prof. Ing. architekt Michal Šarafín, DrSc. upozornil na minulosť, súčasnosť a budúcnosť premien slovenských obcí, vidieckej architektúry a skúsenosti z vypracovaných projektov dedín. Ing. Juraj Kerekeš charakterizoval vidiecku krajinu v regiónoch vidieckeho turizmu a agroturizmu.
 
 
Zástupcovia samospráv a podnikatelia v cestovnom ruchu – RNDr. Ing. Mgr. Radoslav Mičúnek PhD, starosta obce Píla, Mgr. Ivana Juráčková, starostka obce Vinosady a ďalší z MAS Kopaničiarsky región, Dolný Liptov, Gemer, agropodnikatelia z Papradna, Byšte, Pribyliny a iných obcí hovorili o svojich poznatkoch a skúsenostiach v podnikaní. Účastníci seminára absolvovali exkurziu do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste.
 
Účastníci seminára prijali závery, ktoré podali ako odporúčania MPRV SR a ďalším orgánom štátnej správy a samosprávnym organizáciám.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce