Predstavitelia V-4 sa zišli v poľskej Wisle na pravidelnom rokovaní

Predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Českej agrárnej komory, Maďarskej agrárnej komory a Národného výboru poľských poľnohospodárskych komôr sa v dňoch 26. - 27. 09. 2012 stretli na pravidelnom zasadaní predstaviteľov komôr krajín Vyšehradskej štvorky vo Wisle, v Poľsku. 

        Spoločne prediskutovali aktuálnu situáciu na poľnohospodárskych trhoch, ako aj priebeh najnovších diskusií týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky, predovšetkým jej financovania a plánovaného „ozeleňovania“. V diskusii sa venovali aj vzťahom v rámci agro-potravinárskeho reťazca a predovšetkým úlohe farmárov pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti. Zástupcovia SPPK navrhli, aby do komuniké bola zapracovaná požiadavka, aby

       Európska komisia zaviedla riadne legislatívne riešenie nerovnováhy síl v rámci agro-potravinárskeho reťazca a v rámci neho predovšetkým nevýhodného postavenia prvovýrobcov. Za Maďarskú agrárnu komoru (MAK) sa zasadania zúčastnil pán Balász Gyorffy, ktorý je dočasne poverený vedením MAK. Jeho mandát sa skončí voľbami do orgánov MAK, ktoré sú plánované na február.

V prílohe sa nachádza komuniké zo zasadania V-4 v plnom znení. Komuniké bude zaslané do organizácie COPA-COGECA, ako aj na Európsku komisiu.

 


Vypracovala: Ing. Marianna Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN