Stojíme za pekármi

Je nemysliteľné, aby boli nielen pekári, ale všetci dodávatelia potravín a poľnohospodárskych produktov do obchodných reťazcov naďalej obeťou v rámci obchodných vzťahov a rokovaní o spravodlivých cenách. 
 
 
Od svojho príchodu na slovenský trh obchodné reťazce už roky ukážkovo zneužívajú svoje dominantné postavenie a výraznú ekonomickú silu, používajú nekalé obchodné praktiky a uplatňujú vysoké marže na potraviny práve od slovenských výrobcov. Zároveň ich tlačia do nízkych odbytových cien. Práve pekárenský priemysel je roky príkladom toho, kam až môže zájsť neférovosť v rámci rokovaní o spravodlivých cenách za chlieb a pečivo, ktoré by zodpovedali oprávneným ekonomickým nákladom pekárov.
 
Táto vysoko neštandardná situácia už dospela do takého stavu, kde pre vysoké straty nebudú trpieť len pekári, ale už aj samotní spotrebitelia. Pýtam sa preto, ako obchodné reťazce vysvetlia svojim zákazníkom, že počas najbližších dní s najväčšou pravdepodobnosťou viaceré pekárne nebudú dodávať čerstvé pečivo do obchodov práve z viny samotných obchodníkov a ich nekorektného prístupu k pekárom?,“ zdôrazňuje predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Pekári potrebujú do zvýšených odbytových cien svojich výrobkov premietnuť najmä zvýšené ceny energií a stúpajúce mzdové náklady súvisiace s prácou cez víkendy alebo zvýšením minimálnej mzdy. Pekári pritom zdôrazňujú, že úpravou svojich odbytových cien nechcú zvýšiť svoje zisky. Potrebujú len prežiť a zachovať pritom potravinovú bezpečnosť Slovenska. Majú avíza, že niektorí obchodníci vnímajú ich problém a začínajú diskusiu s pekármi. Pokiaľ sa však nedohodnú na zvýšení odbytových cien, riziko prerušenia výroby bude reálne.
 
Avizované hromadné prerušenie výroby vo viacerých pekárňach vnímame ako prirodzený následok roky neriešených problémov v dodávateľskom potravinovom reťazci. Je na zvážení aj ďalších dodávateľov iných potravín, ako sa v blízkej budúcnosti vysporiadajú s tlakom na odbytové ceny svojich vlastných výrobkov a či sa neinšpirujú práve pekármi.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je za korektný dialóg a aj preto oceňuje tie obchodné prevádzky, ktoré si ctia svojich slovenských dodávateľov aj formou lepších odbytových cien a dodržiavania Memoranda o poctivom obchode.
 
Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (zväz je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory) oznámil, že viaceré pekárne na Slovensku nie sú ďalej ochotné vyrábať pekárenské výrobky počas sviatkov. Nedohodli sa na úprave cien s niektorými zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré sa snažia napriek stúpajúcim nákladom na výrobu chleba a pečiva ich odbytové ceny neodôvodnene znižovať.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce