Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre pyraflufen‐ethyl po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Žiadateľ NichinoEurope Co. Ltd požiadal príslušný kompetentný úrad v Holandsku o posúdenie potvrdzujúcich dát, ktoré boli identifikované ako „notavailable“ pre pyraflufen‐ethyl v rámci preskúmania maximálnej hladiny rezíduí (MRL) podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005.
 
Zaslané údaje, ktoré predložil žiadateľ boli považované za dostatočné, pokiaľ ide o potvrdenie hodnôt MRL pre citrusové plody, orechové stromy, jablká, kôstkové ovocie, stolové a hroznové víno, ríbezle, egreše, stolové olivy, zemiaky, repkové semená, olivy na výrobu oleja, jačmeň, ovos, raž a pšenica. Okrem uvedeného predložené údaje postačovali na navrhnutie MRL pre bavlníkové semená. Požiadavka týkajúca sa potvrdenia dát  pre analytickú metódu v chmele nebola uspokojivo riešená; pokiaľ ide o existujúce MRL pre chmeľ. Na základe uvedeného je preto potrebné prijať ďalšie rozhodnutia týkajúce sa riadenia rizika. Na základe doterajších výsledkov hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že je nepravdepodobné aby krátkodobý a dlhodobý príjem rezíduí vyplývajúci z použitia pyraflufen-etyl na uvedené komodity v súlade s dodržaním správnej poľnohospodárskej praxe predstavoval riziko pre zdravie spotrebiteľov. 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce