Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre dimethomorph po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Žiadateľ BASF požiadal príslušný kompetentný úrad v Nemecku o posúdenie potvrdzujúcich údajov, ktoré boli identifikované ako „notavailable“ pre dimethomorph v rámci preskúmania maximálnej hladiny rezíduí (MRL) podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005.
 
Na riešenie chýbajúcich dát boli predložené nové údaje o rezíduách tejto účinnej látky v malinách a černiciach. Vzhľadom na nové predložené údaje, dospel EFSA k záveru, že je vhodné znížiť súčasnú hodnotu MRL pre černice a maliny na úroveň LOQ. Nové poskytnuté informácie však nevyžadujú revíziu hodnotenia rizika pre spotrebiteľa, ktoré bolo už pre túto účinnú látku vykonané.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce