Správa úradu EFSA k úprave v súčasnosti platného maximálneho limitu pre rezíduá epoxiconazolu v červenej repe

Žiadateľ Agriculture&HorticultureDevelopmentBoard zaslal v súlade s čl. 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť príslušnému úradu v Spojenom kráľovstve, aby upravil platný maximálny limit pre rezíduá aktívnej látky epoxiconazolu v červenej repe.
 
Vyžiadané dáta boli posúdené za postačujúce k vypracovaniu návrhu MRL pre epoxiconazol v červenej repe, Vhodné analytické metódy pre kontrolu rezíduí epoxiconazolu v predmetných komoditách sú dostupné a ich validovaný limit kvantifikácie je 0,01 mg/kg (LOQ). Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na dospel na základe výsledkov z hodnotenia rizika k záveru, že z krátkodobého a dlhodobého príjmu rezíduí, z používania epoxiconazolu podľa zaznamenanej poľnohospodárskej praxe, nie je výskyt nebezpečenstva pre zdravie spotrebiteľa pravdepodobný. Definícia rezídua pre hodnotenie rizika bola však zostavená pre dočasné používanie/na dočasnej báze, pokiaľ nebudú zodpovedané otázky o celkovom spotrebiteľskom hodnotení metabolitov derivátov triazolu (TDMs). V tomto dôvodnom stanovisku sú uvedené spoľahlivé koncové body, vhodné pre použitie v regulačnom hodnotení rizika.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce