EÚ oznámila formy pomoci poľnohospodárom bojujúcim so suchom

Farmári budú môcť získať až 70 % svojich priamych platieb a 85 % platieb v rámci rozvoja vidieka už od polovice októbra 2018 namiesto toho, aby čakali až do decembra.
 
 
Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že stojí po boku európskych poľnohospodárov, ktorí zápasia s ťažkosťami spôsobenými extrémnymi suchami, a ponúkla im ďalšiu pomoc. Komisia pripomenula, že poľnohospodári bojujúci so suchom budú môcť vopred dostávať priame platby a čerpať platby na rozvoj vidieka a budú mať aj väčšiu flexibilitu pri využívaní pôdy, ktorá sa zvyčajne nepoužíva na pestovanie plodín, aby mohli kŕmiť svoje zvieratá.

V správe EK sa uvádza, že pretrvávajúce a dlhotrvajúce suchá vo viacerých štátoch Únie majú výrazný vplyv na produkciu plodín a krmív pre zvieratá. Zníženie úrovne krmiva pre zvieratá má priamy vplyv na príjmy chovateľov hospodárskych zvierat, lebo zvýši ich vstupné náklady, ak dôjde k nedostatku krmív.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan v tejto súvislosti priznal, že je znepokojený dlhodobým vývojom nepriazne počasia. 

"Som v kontakte s ministrami z postihnutých krajín, aby som prerokoval situáciu a dostal aktuálne hodnotenie situácie. Komisia je ako vždy pripravená podporiť poľnohospodárov postihnutých suchom za pomoci viacerých nástrojov, vrátane vyšších zálohových platieb, odchýlok od požiadaviek na ekologizáciu a štátnej pomoci," opísal situáciu. Podľa jeho slov spoločná poľnohospodárska politika už poskytuje záchrannú sieť pre poľnohospodárov, ktorí sa musia vyrovnať s nepredvídateľnými udalosťami. 

Komisia je v kontakte so všetkými členskými štátmi, aby dostala aktualizované informácie o vplyve jarného a letného sucha na agrosektor. Informácie, ktoré sa požadujú do 31. augusta, sa použijú na posúdenie primeranosti reakcie EK a na informovanie o doteraz prijatých opatreniach alebo o ďalších opatreniach, ktoré sa považujú za vhodné.
 
 
Exekutíva EÚ pripomenula, že na pomoc poľnohospodárom v boji proti suchám boli prijaté dve osobitné rozhodnutia. Farmári budú môcť získať až 70 % svojich priamych platieb a 85 % platieb v rámci rozvoja vidieka už od polovice októbra 2018 namiesto toho, aby čakali až do decembra. Dostali tiež výnimky zo špecifických požiadaviek na ekologizáciu. Ide o pravidlá pre diverzifikáciu plodín a ekologickú oblasť zameranú na pôdu ležiacu na úhoroch - túto pôdu môžu použiť na výrobu krmív pre zvieratá. 

Podľa existujúcich pravidiel poľnohospodárskej štátnej pomoci môže byť pomoc poskytnutá až do výšky 80 % škôd spôsobených suchom (90 % v oblastiach s prírodnými obmedzeniami). Na nákup krmiva sa v tomto prípade môže vzťahovať pomoc ako za utrpené materiálne škody alebo straty príjmov.

Kompenzácia škôd sa môže poskytnúť aj bez toho, aby to bolo potrebné dopredu oznamovať Európskej komisii (pomoc de minimis). Členské štáty môžu poskytnúť pomoc do výšky 15.000 eur na jedného poľnohospodára počas obdobia troch rokov.

Pomoc agrosektora môže prúdiť aj cez programy na rozvoj vidieka, kde súčasné právne predpisy stanovujú celú sériu možností. Ak napríklad členský štát uzná situáciu sucha za "prírodnú katastrofu", môže poskytnúť farmárom podporu až do 100-% výšky na obnovu poľnohospodárskeho výrobného potenciálu poškodeného suchom. Tieto peniaze sa môžu použiť na investície, napríklad na opätovné vysadenie pasienkov. 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce