Sladovnícky poľný deň vo Vranove nad Topľou

V piatok 15. júna 2018 sa na skúšobnej stanici Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) vo Vranove nad Topľou uskutočnil druhý ročník celoslovenského Sladovníckeho poľného dňa. Jeho cieľom bolo povzbudiť slovenských farmárov, aby pestovali jačmeň. Slovensko je sladovnícka veľmoc – zo sladovníckeho jačmeňa sa tu vyrába kvalitný slad, o ktorý je veľký záujem na zahraničných trhoch.
 
 
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, ktorého členovia reprezentujú  90% trhu so slovenským pivom a sladom, zorganizoval už druhý ročník Sladovníckeho poľného dňa. Tento rok sa toto nové celoslovenské podujatie uskutočnilo na východnom Slovensku, kde sa nachádzajú sladovne v Michalovciach, Veľkom Šariši a Poprade. Organizátormi podujatia sú najvýznamnejšie slovenské sladovne (Heineken Slovensko Sladovne, Lycos – Trnavské sladovne, Levická sladovňa, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Sladovňa Michalovce), spoločnosť BASF a osivárske spoločnosti (Istropol Solary, Limagrain Central Europe Cereals, Osivo Zvolen, Rapool Slovakia, RWA Slovakia, Selgen Slovakia). Jeho cieľom bolo umožniť šľachtiteľom, pestovateľom a spracovateľom sladovníckeho jačmeňa vymeniť si informácie a skúsenosti nevyhnutné na dosiahnutie kvality, ktorá spĺňa požiadavky sladovníkov.
 
„Organizovaním poľného dňa a iných sladovníckych podujatí sa Slovenské združenie výrobcov piva a sladu snaží upozorniť na význam sladovníckeho priemyslu pre slovenskú ekonomiku. Ak sa jačmeň dopestovaný na Slovensku nevyvezie, ale spracuje v našich sladovniach na slad, vytvárame na Slovensku pridanú hodnotu – dávame ľuďom prácu a rozvíjame odvetvie, ktoré má na našom území tradíciu a perspektívu. Zo slovenského sladu sa potom varia nielen naše pivá, ale je to žiadaná exportná komodita, ktorá tvorí základnú surovinu pre pivá vyrábané v našom širšom okolí a zároveň nám robí aj dobré meno v zahraničí,“ hovorí Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.
 
 
Kontakt:
  • Jana Shepperd, prezidentka, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
  • Tel: 0948 00 17 54, [email protected]
 
 
Dodatočné informácie o sladovníckom jačmeni a slade
 
Sladovnícky jačmeň je z hľadiska obchodu s poľnohospodárskymi komoditami veľmi zaujímavá komodita. Slovensko má dlhú tradíciu nielen pestovania jačmeňa, ale aj jeho spracovania na slad, ktorý je základnou surovinou na výrobu piva. Slad vyrábaný na Slovensku spĺňa najprísnejšie kvalitatívne parametre a je dlhodobo žiadaným artiklom  na svetových trhoch.
 
Napriek týmto skutočnostiam sa v posledných rokoch stále menej slovenských poľnohospodárov rozhodne zasiať práve sladovnícky jačmeň. Je to plodina, ktorá vyžaduje  výber vhodných odrôd a špeciálnu agrotechniku, a pri dodržaní správnych postupov môže byť rentabilnou komoditou.
 
 
Ako klesajú osevné plochy, tak klesá aj úroda jačmeňa na Slovensku. Toto spôsobuje problém slovenským sladovníkom, ktorí ho nevedia získať dostatok jačmeňa na domácom trhu. Nákup jačmeňa zo zahraničia za účelom uspokojenia dopytu pivovarníkov v širšom európskom regióne po slovenskom slade zvyšuje našim sladovníkom výrobné náklady a tým znižuje ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch.
 
Tento negatívny domino efekt chce Slovenské združenie výrobcov piva a sladu zastaviť organizovaním odborných podujatí pre pestovateľov a šľachtiteľov. Informácie o odporúčaných odrodách sladovníckeho jačmeňa a používaní správnej agrotechniky sú základným predpokladom pre dobré výnosy a kvalitný sladovnícky jačmeň.
 
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
 
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu je dobrovoľnou profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje právnické osoby podnikajúce vo výrobe sladu a piva. Okrem pivovarov a sladovní združuje i servisné a obchodné organizácie, ktoré spolupracujú s výrobcami piva. Úzko spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, výskumnými ústavmi, vysokými školami a ďalšími odbornými profesijnými združeniami a zväzmi, najmä v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. Aktívne spolupracuje a zapája sa do činnosti európskych pivovarníckych a sladovníckych združení. Od roku 2008 je riadnym členom európskeho pivovarníckeho združenia The Brewers of Europe. Viac informácií nájdete na www.slovenskepivo.sk.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce