Reakcia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na medializovanú výšku nájmu za poľnohospodársku pôdu

Strana SaS na dnešnej  tlačovej besede (13. apríla 2018) hovorila o nízkom nájme za pôdu, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond a jej výšku porovnávala s oveľa vyšším nájomným v okolitých krajinách.
 
 
Pre objektívnosť musíme povedať, že tieto informácie boli vytrhnuté z kontextu a v skutočnosti neprinášajú ucelený obraz o nájme za poľnohospodársku pôdu, ktorý platia slovenské poľnohospodárske subjekty.
 
Nemôžeme porovnávať výšku nájmu za poľnohospodársku pôdu v dvoch alebo viacerých krajinách bez toho, aby sme zároveň neporovnali aj samotné podnikateľské prostredie, v ktorom poľnohospodári platia nájom za pôdu a vyrábajú na nej potraviny. Musíme brať do úvahy odvodové povinnosti poľnohospodárov toho-ktorého štátu, výšku priamych platieb, výšku štátnej pomoci, ktorú poberajú, či poľnohospodár platí daň z pôdy. Až následne môžeme porovnávať, pre poľnohospodára z ktorej členskej krajiny EÚ je priaznivejšie nastavené podnikateľské prostredie, obraz ktorého dotvára aj spomínaný nájom za pôdu.
 
Napríklad Poliaci majú celoročné odvody vo výške cca. 350 € na zamestnanca, naši poľnohospodári obdobnú sumu platia mesačne. Slovenskí poľnohospodári v roku 2016 pri porovnaní výdavkov štátneho rozpočtu na podporu poľnohospodárstva poberali 3,9 eura/ha poľnohospodárskej pôdy, ale rakúski farmári 110,9 eura/ha, českí 36,5 eura/ha a maďarskí poľnohospodári 49,2 eura/ha poľnohospodárskej pôdy.
 
„Je jednoduché povedať médiám, že máme lacný nájom. No túto výšku musíme vidieť v kontexte všetkých nízkych podpôr a vysokých odvodov, ktoré poľnohospodár na Slovensku počas roka dostáva a platí. Ak by mal poľnohospodár platiť viac aj za nájom pôdy, v konečnom dôsledku to zníži jeho konkurencieschopnosť, prinesie zdraženie potravín a zníženie podielu zastúpenia domácich výrobkov na pultoch predajní“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa preto ohradzuje voči posúvaniu  verejnosti jednostranne vyznievajúcich informácií.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce