Európska komisia zintenzívňuje boj proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom reťazci

Európska komisia navrhuje zakázať najvypuklejšie nekalé obchodné praktiky v potravinovom reťazci, ktoré roky poškodzujú výrobcov potravín a poľnohospodárske podniky. Takýmto spôsobom by sa dosiahlo spravodlivejšie a férovejšie postavenie dodávateľov potravín.
 
Medzi nekalé obchodné praktiky, ktoré sa majú zakázať, patria oneskorené platby za netrvanlivé potravinárske výrobky, rušenie objednávok na poslednú chvíľu či jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv. Ďalšie postupy sa zasa povolia iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany vopred jasne a jednoznačne dohodnú: ak kupujúci vráti nepredané potraviny dodávateľovi, ak kupujúci účtuje dodávateľovi poplatok za zabezpečenie alebo udržanie zmluvy o dodávke potravinových výrobkov, prípadne ak dodávateľ platí za propagáciu alebo marketing potravinových výrobkov, ktoré predáva kupujúci. Podľa návrhu Európskej komisie ak sa zistí porušenie pravidiel, vnútroštátne orgány budú môcť ukladať sankcie.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) najnovší návrh Európskej komisie víta. „Pripomíname, že práve dlhodobé, strategické upozorňovanie SPPK a slovenských poľnohospodárov a potravinárov na tento problém upriamilo pozornosť aj nášho Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tému nekalých obchodných praktík. Uskutočnili sme veľké množstvo aktivít, konferencií, odborných diskusií. Na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru poukazoval na riziká vyplývajúce z nekalých obchodných praktík pre slovenských dodávateľov a predkladal riešenia aj člen tohto výboru, expert SPPK Igor Šarmír († 2016), ktorý bol zároveň členom poradnej skupiny eurokomisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phila Hogana,“ zdôraznil podpredseda SPPK Dušan Janíček.
 
Slovenskí poľnohospodári a potravinári odmietajú, aby naďalej ťahali v rámci obchodno-dodávateľských vzťahov za kratší koniec a aby veľké obchodné systémy zneužívali ich ekonomickú silu. Medzi najviac kritizované nekalé obchodné praktiky na Slovensku patrí najmä dĺžka splatnosti faktúr alebo platenie rôznych poplatkov za zalistovanie či konanie narodeninových osláv niektorých obchodných reťazcov pôsobiacich na území Slovenska.
 
O návrhu Európskej komisie bude teraz rokovať Rada EÚ a Európsky parlament.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN