Valné zhromaždenie trnavskej komory

Trnavskí poľnohospodári a potravinári sa 4. apríli zišli v Jaslovských Bohuniciach na 27. Valnom zhromaždení Trnavskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
 
 
Predseda RPPK Trnava Oliver Šiatkovský predstavil v úvode valného zhromaždenia správu predstavenstva o činnosti regionálnej komory za predchádzajúcich dvanásť mesiacov. 
 
Rok od posledného valného zhromaždenia RPPK Trnava bol už od začiatku veľmi náročný. Jarné minuloročné mrazy prišli v dvoch vlnách a zanechali výrazné stopy na poľnohospodárskych plodinách tamojšieho regiónu. Škody rátali najmä ovocinári a vinohradníci. Hoci štát za mrazy 2016 poskytol kompenzáciu ovocinárom vo výške 3 mil. €, za minuloročné mrazy, napriek sľubom vtedajšieho premiéra Roberta Fica na stretnutí s ovocinármi v Dunajskej Lužnej o pomoci pre ovocinárov a vinohradníkov, štát pestovateľov napriek ich miliónovým stratám nakoniec nijako nekompenzoval.
 
„Nemôžem nespomenúť, že štát nielenže neposkytol aj napriek sľubom ovocinárom a vinohradníkom pomoc, ale Národná rada SR schválila výšku štátnej pomoci na rok 2018 na úrovni žalostného jedného milióna eur,“ uviedol pred delegátmi predseda RPPK Trnava Oliver Šiatkovský.
 
Práve táto príliš nízka suma štátnej pomoci bola signálom k vzniku Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv. Jej hlavným úsilím je zvýšiť financovanie agropotravinárskeho sektora. „Veríme, že nový premiér Peter Pellegrini sa postaví k tejto téme zodpovedne a bude s Radou rokovať o navýšení štátnej pomoci v roku 2019 na úroveň 70 mil. eur, čo bolo i našou požiadavkou. Zatiaľ máme sľúbených 30 mil. € na tzv. zelenú naftu, no je to suma, ktorá nie je dostatočná. Uvedená čiastka má smerovať do živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby,“ dodal O. Šiatkovský.
 
Delegáti VZ RPPK Trnava získali informáciu aj o suchom atakovaných jarných a letných mesiacoch. Slovenský hydrometeorologický ústav počas leta zaznamenal až 62 tropických dní a 29  tropických nocí. V lete bolo na Slovensku 5 vĺn horúčav, pričom dve z nich trvali minimálne sedem dní, a to v 25. a 31. týždni. Sucho v Podunajskej nížine a na Záhorí zapríčinilo výpadky z úrod letných a jesenných plodín aj nad 30%.
 
Pasívne saldo zahraničného obchodu agropotravinárskych výrobkov SR sa zvýšilo medziročne o 9,7% na úroveň takmer 1,4 miliardy €. Zvýšilo sa pri živočíšnych výrobkoch o 39,3 %, pri tukoch a olejoch o 29,7 %, pri potravinách, nápojoch a tabaku o 0,6 %. Zníženie záporného salda nastalo pri rastlinných výrobkoch o 29,9 %.
 
„Žiaľ, tieto čísla  hovoria o alarmujúcej situácii celého nášho rezortu, nakoľko Slovensko je aj  naďalej pod kritickou hranicou potravinovej bezpečnosti štátu,“ prízvukoval Oliver Šiatkovský.
 
Spoločné aktivity RPPK Trnava a SPPK
 
Počas roka sa trnavskí poľnohospodári a potravinári aktívne zapájali do viacerých aktivít aj v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Išlo najmä o Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020, Bratislavskú deklaráciu, ktorú dodnes podpísali agropotravinárske samosprávy 10 krajín EÚ /Slovensko,  Česko,  Poľsko, Chorvátsko, Estónsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Lotyšsko/. K spoločným aktivitám patrí aj duálne vzdelávanie v rámci stredných odborných škôl, propagácia slovenských výrobkov a celého sektora aj edukatívnou akciou HOVORME O JEDLE, do ktorej sa zapojili aj podniky z trnavského regiónu, posilnenie mediálnej prezentácie SPPK, žatevný výjazd za účasti premiéra v trnavskom regióne /PVOD Drahovce/, spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. V spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa už tretí rok uskutočňuje monitoring hraboša poľného na vybratých lokalitách trnavského kraja.
 
Mnohé akcie zorganizovala aj samotná RPPK Trnava. Išlo o 13 rôznych podujatí zameraných na vzdelávanie, ale aj posilnenie medziľudských vzťahov (Deň úcty poľnohospodárom, Reprezentačný ples trnavských poľnohospodárov, Rodinný deň v Maduniciach, Stretnutie bývalých a súčasných predsedov a pod.).
 
 
Hostia a diskusia
 
Hosť valného zhromaždenia, ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Artim priblížil delegátom oblasť zahraničnej politiky, na ktorej intenzívne pracuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Hovoril najmä o Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 s presahom na Bratislavskú deklaráciu. „Už v máji by sme mali vedieť, ako vyzerá konkrétny návrh SPP. Hovorí sa o znížení rozpočtu po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Malo by prísť k zjednodušeniu SPP a prechodu niektorých kompetencií na členské krajiny. V otázke stropovania priamych platieb  to vyzerá tak, že sa budú započítavať mzdové náklady, čím nemusí byť pre Slovensko problém stropovania ohrozujúci. Štátna podpora poľnohospodárov by mala byť čiastočne obmedzená, aby nedochádzalo k súboju rozpočtov bohatších krajín s krajinami hlavne z východnej Európy,“uviedol J. Artim.
 
V rámci diskusie sa prítomní poľnohospodári a potravinári venovali najmä zlepšeniu financovania agropotravinárskeho odvetvia. Poukázali na opodstatnenosť aj nátlakových akcií, pokiaľ sa Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv nedostane relevantnej pozornosti od nového premiéra a pokiaľ rada nebude vedieť konštruktívnym dialógom presadiť zvýšenie financovania v rámci kapitoly štátna pomoc 2019. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga opätovne hovoril o nedostatku pracovníkov v celom agrárnom odvetví a hroziacich rizikách, ktoré z tejto problematiky môžu vyplynúť.
 
Podpredseda RPPK Trnava Emil Macho pred delegátmi oficiálne potvrdil svoju kandidatúru na post predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Podľa neho je prirodzené, že ďalší kandidát na post predsedu SPPK by mal pochádzať z produktívnej oblasti Slovenska.
 
Uznesenia 27. VZ RPPK Trnava
                                                 
Delegáti 27. Valného zhromaždenia RPPK Trnava prijali uznesenia do najbližšieho obdobia. Týkajú sa najmä zvýšenia štátnej pomoci na úroveň 70 miliónov eur v roku 2019, vytvorenia rizikového fondu, ale aj pripomienkovania výzvy k závlahám. V tomto bode sa delegáti dohodli, že výzva by mala vychádzať z koncepcie revitalizácie závlah a podľa nich by malo byť odstránené subjektívne hodnotenie nezávislých hodnotiteľov aj v iných výzvach. Medzi uznesenia sa dostalo aj riešenie problémov zamestnávania v poľnohospodárstve.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce