Priority SPPK na rok 2018

Všetky hlavné aktivity, na ktorých bude Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ pracovať v roku 2018, majú jedného spoločného menovateľa. Ním je konkurencieschopný slovenský poľnohospodár a potravinár. Je to priorita, ktorá má byť nielen výzvou pre najväčšiu agropotravinársku samosprávu na Slovensku - SPPK, ale má byť rovnako hlavnou výzvou za agropotravinárske odvetvie aj pre samotný štát.
 
 
„Dôrazne upozorňujeme na to, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo nie je v dobrom stave, nerozvíja sa, ale len prežíva. Chlebové odvetvie v žiadnom prípade nevidíme v ružových farbách. Bojuje s mnohými veľkými problémami, o ktorých sa v médiách mnohokrát nehovorí a o ktorých laická verejnosť vôbec netuší“, uviedol predseda SPPK Milan Semančík.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora stupňuje aktivity smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti domácich producentov potravín. Aj preto začiatkom roka Rada  poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv zintenzívňuje tlak vedúci k navýšeniu schválenej štátnej pomoci v objeme 1 milión eur pre rok 2018 na 70-násobok pre rok 2019. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv nevylučuje ani organizáciu veľkého celoslovenského protestu.
 
 
Vychádzajúc ešte z minuloročných sľubov predsedu NR SR Andreja Danka, sprostredkovane od predsedu vlády SR Roberta Fica a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej o sfunkčnení projektu Zelená nafta je žiaduce povedať, že prisľúbených 20-40 miliónov eur na toto opatrenie /mimo zvýšenia štátnej pomoci/ je nevyhnutných, ak má poľnohospodárstvo na vidieku o niečo viac napredovať. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv rovnako očakáva, že štát naozaj začne pracovať na zriadení rizikového fondu na uhrádzanie škôd v poľnohospodárstve spôsobených abnormálnymi výkyvmi počasia, čo je rovnako jeden z minuloročných prísľubov politikov. Rada je pripravená aktívne spolupracovať na zriadení tohto fondu.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pokračuje v rámci medzinárodných aktivít v lobovaní v európskych inštitúciách za presadenie takej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá bude v novom programovacom období po roku 2020 výhodnejšia pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Vlani sa SPPK podarilo pádnymi argumentami presvedčiť 7 agrárnych samospráv krajín EÚ, aby sa pripojili k dokumentu Bratislavská deklarácia. S ďalšími troma samosprávami bude rokovať aj v tomto roku.  
 
„Našu spoločnú predstavu o fungovaní agropotravinárstva ôsmich európskych krajín po roku 2020 v jednotnej EÚ sme predstavili v Bratislavskej deklarácii. V nej navrhujeme nechať rozhodnutie o prípadnom stropovaní priamych platieb na samotné členské štáty EÚ. Žiadame preto, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čím skôr predstavilo národnú pozíciu k SPP po roku 2020“, uviedol predseda SPPK Milan Semančík.
 
 
Rok 2018 bude pre SPPK dôležitý aj z hľadiska zlepšenia konkurencieschopnosti potravinárskeho odvetvia. Naďalej preto komora bude pokračovať v práci na zlepšovaní podnikateľského prostredia, zrovnoprávnení postavenia potravinárov a obchodníkov, odstránení nekalých obchodných praktík, zvýšení podielu potravín vyrobených na Slovensku v obchodoch a v neposlednom rade aj v práci so samotným spotrebiteľom. 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce