Slovenské sladovníctvo

Pestovanie jačmeňa a výroba sladu majú na území Slovenska dlhú tradíciu. Výroba sladu ako najvýznamnejšej exportnej komodity  agropotravinárskeho priemyslu na Slovensku si posledných desať rokov  udržiava stabilnú pozíciu. Celková priemerná výroba sladu v SR osciluje za toto obdobie na úrovni 242 000 ton. V roku 2016  vyrobili sladovne na Slovensku približne 262 000 ton sladu. Z tohto dôvodu sú sladovne pre farmára, ktorý pestuje sladovnícky jačmeň, kľúčovým a spoľahlivým obchodným partnerom.
 
 
Základná surovina na výrobu slovenského sladu je sladovnícky jačmeň z domácej produkcie. Napriek vysokému dopytu zo strany spracovateľov – sladovníkov dochádza na Slovensku k výraznému poklesu osevných plôch najmä jačmeňa jarného (graf - Vývoj osevných plôch jačmeňa). Z dôvodu nízkych hektárových výmerov, zlého počasia, horšej sladovníckej kvality a v neposlednom rade náraste dopytu o jačmeni u jeho domácich spracovateľov sú už dnes slovenské sladovne odkázané dovážať určitú časť  sladovníckeho jačmeňa aj z okolitých krajín, aby pokryli svoje potreby.
 
Partneri konferencie z Košíc 7. 12. 2017 zľava: Ing. Tomáš Ševčík, Heineken Slovensko Sladovne, a.s.; Ing. Štefan Krupa, Pivovary Topvar, a.s.; Mgr. Jana Shepperd, M.A., Slovenské združenie výrobcov piva a sladu; Ing. Ján Harman, Sladovňa a.s., Michalovce; Ján Čerkala, Pivovary Topvar, a.s.
 
Zahraničný obchod so sladom hrá v objeme výroby sladu dôležitú úlohu. Slad vyrábaný na Slovensku spĺňa najprísnejšie kvalitatívne parametre a je dlhodobo konkurencieschopným vývozným artiklom  na svetových trhoch. Z celkového množstva sladu vyrobeného na Slovensku sa vyše 81% exportuje na zahraničné trhy. Preto je slad na prvom mieste medzi slovenskými výrobkami rastlinného pôvodu po prvom spracovaní, ktoré idú na export.
 
Udržateľnosť exportu slovenského sladu, ako i konkurencieschopnosť slovenských sladovní na svetových trhoch si vyžaduje posilniť pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku. Vhodný výber odrôd sladovníckeho jačmeňa  ovplyvňuje kvalitu sladu. Pri rešpektovaní zásad agrotechniky môže jačmeň pravidelne dosahovať vysokú sladovnícku kvalitu a tak byť rentabilnou a perspektívnou komoditou.
 
 
Sladovnícke konferencie, ktoré Slovenské združenie výrobcov piva a sladu organizuje každý druhý rok, majú za cieľ vytvoriť odborné fórum, kde sa vedeckí pracovníci, pestovatelia, šľachtitelia, a spracovatelia delia o najnovšie poznatky týkajúce sa pestovania sladovníckeho jačmeňa. Spolu s ďalšími sladovníckymi podujatiami združenia – každoročné Odborné fórum o odporúčaných odrodách a Sladovnícky poľný deň – sú zamerané na podporu pestovania sladovníckeho jačmeňa na Slovensku.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN