Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webe Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr.
 
Schvaľovanie platieb priamych podpôr na rok 2017 v zmysle vyššie uvedeného prebieha od 1. decembra 2017 a bude pokračovať v nasledujúcich mesiacoch roku 2018. Žiadatelia o priame podpory, ktorým nebolo možné na jednotnej žiadosti na rok 2017 vydať rozhodnutia v priebehu prvej polovice decembra 2017, môžu očakávať, že ďalšie rozhodnutia budú vydávané priebežne vždy po ukončení ďalšieho kola spracovania a vyhodnotenia žiadostí koncom každého mesiaca (obvykle po 25-tom dni v mesiaci) postupne tak, ako budú na žiadostiach ukončené všetky administratívne a kontrolné postupy a PPA bude mať v rozpočte k dispozícii finančné prostriedky.
 
Od januára 2018 pristúpi PPA v rámci jednotnej žiadosti na rok 2017 okrem podporných schém schvaľovaných v decembri 2017 k vydávaniu rozhodnutí aj na podporných schémach platba pre mladého poľnohospodára, platba na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (poľn. plochy) a platba na ekologické poľnohospodárstvo. Rozhodnutia sú distribuované prostredníctvom regionálnych pracovísk PPA v mieste podania (administrovania) žiadostí, pričom zamestnanci regionálnych pracovísk kontaktujú žiadateľov napr. oznámením v obecnom rozhlase, telefonicky resp. prostredníctvom regionálnych komôr a pod. V prípade, ak si žiadateľ / oprávnená osoba žiadateľa rozhodnutie neprevezme osobne, bude doručené prostredníctvom poštovej prepravy. 
 
Kompletnú informáciu nájdete na linku: https://lnk.sk/mQT3
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN