Budúcnosť európskych politík pre rozvoj vidieka

O novej SPP sa začiatkom decembra hovorilo aj v Bratislave počas konferencie s názvom Budúcnosť európskych politík pre rozvoj vidieka.
 
 
Úvodný pohľad priniesol vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek. Podľa neho už aj súčasná SPP dáva členským krajinám značnú flexibilitu, mnohé nástroje sa nastavujú na národnej úrovni. „Žiaľ Slovensko v tejto oblasti zaostáva nielen za vyspelými krajinami v poľnohospodárstve, ale aj za okolitými krajinami. Slovensko dostáva pri zrátaní výšky priamych platieb a podpôr v rámci Programu rozvoja vidieka priemer EÚ, ale efektivita je nižšia. Je to asi 1,1% celého rozpočtu na poľnohospodárstvo a rozvoja vidieka, ale produkcia je na Slovensku len 0,6% z celej produkcie EÚ,“ uviedol D. Chrenek.
 
Za problémové oblasti označil Dušan Chrenek slabší spracovateľských priemysel, vývoz základných surovín a nízku zamestnanosť. Slovensko by sa preto v budúcnosti malo viac sústrediť na vytváranie pracovných miest. Podpora v poľnohospodárstve by mala byť efektívnejšie nastavená.
 
Kriticky sa k stavu sektora vyjadril splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy Anton Marcinčin. Podľa neho nevyužívame potenciál krajiny v agropotravinárskom odvetví. „Máme pôdu, ľudí ochotných pracovať za nízke mzdy a nevyužívame z toho vôbec nič ani v zamestnanosti, ani v pridanej hodnote, vo výrobkoch.“
 
Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru na konferencii zastupoval člen Predstavenstva SPPK Marián Kohút. Ten prítomným zdôraznil, že za súčasný stav agropotravinárstva na Slovensku môže najmä výsledok prípravy SR v období pred vstupom do EÚ. Rovnako aj to, že rezort sa dlhodobo neteší výraznému záujmu politikov. Na tento stav, na výrazné zaostávanie slovenských poľnohospodárov a potravinárov oproti ich európskym kolegom upozorňuje SPPK dlhodobo a navrhuje aj riešenia.
 
 
Počas diskusie sa opäť vynárala politikmi tak nešťastne obľúbená téma o malých a veľkých farmách, ktorá v konečnom dôsledku rozdeľuje poľnohospodársku verejnosť, vnáša medzi ňu nervozitu a obviňovania. Marián Kohút upozornil, že Slovensko historicky prevzalo veľkoplošné hospodárenie. „Netreba hádzať do jedného vreca veľkoplošné hospodárenie, ktoré má tiež určitú konkurenčnú výhodu. Stále platí, že napríklad chovatelia dojníc, ktorí obhospodarujú viac ako 500 ha pôdy, produkujú 97% výroby mlieka na Slovensku. Chcel by som kompetentných požiadať, aby sme veľmi citlivo a zodpovedne pristupovali k vyhláseniam na adresu veľkých fariem, aby sme zabránili populistickým a tendenčným tvrdeniam,“ doplnil M. Kohút.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce