Diskusia o SPP za účasti Slovenska

Európska komisia na základe verejnej konzultácie uskutočnila 7. júla 2017 konferenciu, ktorá bola zameraná na hodnotenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
 
 
Cieľom konferencie bolo v prvom bloku vyhodnotiť dotazníkový prieskum. Konferencia sa v ďalšej časti zamerala na vzťah SPP k ekonomike a životnému prostrediu a v tretej časti  na sociálne aspekty SPP. Záujem o účasť na konferencii bol skutočne veľmi veľký, pričom sa mnohí záujemcovia napriek rozšíreniu kapacít na podujatie nedostali.
 
Konferenciu otvoril eurokomisár Phil Hogan. Vo svojom príhovore zdôraznil, že SPP zasahuje do života každého občana Európskej únie. Upozornil na krízy v sektore poľnohospodárstva v posledných rokoch a na nevyhnutnosť predchádzať im resp. ich v reálnom čase riešiť. Medzi najväčšie problémy a zároveň výzvy zaradil vysoký priemerný vek farmárov vo väčšine krajín EÚ, ako aj problémy so zamestnávaním mladých ľudí, pre ktorých sektor nie je dostatočne zaujímavý. Požiadal prítomných, aby využili možnosť diskutovať a uviesť svoje názory na tomto veľkom podujatí o SPP. Povzbudivým bol najmä záver príhovoru, keď vyjadril presvedčenie, že SPP by mala byť v budúcnosti skutočne jednoduchšou politikou a mala by vytvárať poľnohospodárom vhodné podmienky pre ich hospodárenie.
 
Konferencia bola v takmer všetkých jazykoch EÚ, pričom bolo možné posielať otázky aj prostredníctvom aplikácie, ktorá bola na začiatku predstavená. Dotazníkový prieskum, do ktorého sa aktívne zapojili aj členovia SPPK, vyhodnocovali desiatky ľudí. Napriek tomu, že do hodnotenia sa zapojilo podľa percentuálneho vyjadrenia najmenej poľnohospodárov, budú mnohé získané informácie slúžiť ako podklad pre ďalšie úpravy poľnohospodárskej politiky.
 
 
A čo dotazníky ukázali? Je veľký rozdiel, ako vnímajú SPP poľnohospodári a ako ostatná verejnosť, či už občania alebo rôzne záujmové organizácie. Občania chcú, aby poľnohospodári v prvom rade zabezpečovali ráz krajiny a ochraňovali životné prostredie. Naopak, poľnohospodári považujú za prioritu produkciu kvalitných potravín pre obyvateľov. Pri otvorených otázkach sa však vyjadrili všetci takmer zhodne, keď považovali respondenti za najväčšie problémy:
 
- environmentálne problémy,
- byrokraciu,
- zbytočné požiadavky na predkladanie nadmerného množstva  podkladov,
- vplyv loby skupín na sektor
 
A čo by malo by cieľom SPP? Tu sa skupiny úplne nezhodli, veľká časť odpovedí však smerovala najmä na:
 
- podporu zamestnanosti,
- riešenie klimatických zmien,
- posilnenie trhu
 
Napriek tomu, že odpovede boli skutočne rôznorodé, podobne ako respondenti, je potrebné priznať, že tí, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu, budú v niektorých prípadoch aj skutočne vypočutí.
 
K uvedenému hodnoteniu sa uskutočnila diskusia, do ktorej sa zapojila aj zástupkyňa SPPK v EHSV. Napriek tomu, že nebola zisťovaná reprezentatívnosť respondentov, ktorí sa na dotazníkovom prieskume (teda verejnej konzultácii) zúčastnili, bude Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka brať do úvahy niektoré z hodnotení.
 
Podrobnejšie Vás o výsledkoch SPP ako aj o priebehu konferencie budeme informovať v najbližšom období po sprístupnení ďalších dokumentov.  
 
 

 

Cieľom konferencie bolo v prvom bloku vyhodnotiť dotazníkový prieskum. Konferencia sa v ďalšej časti zamerala na vzťah SPP k ekonomike a životnému prostrediu a v tretej časti  na sociálne aspekty SPP. Záujem o účasť na konferencii bol skutočne veľmi veľký, pričom sa mnohí záujemcovia napriek rozšíreniu kapacít na podujatie nedostali.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce