Repný deň 2017

V Nových Sadoch pri Nitre sa 25. mája uskutočnil tradičný Repný deň organizovaný Považským cukrom a.s v spolupráci s PD Devio Nové Sady. Už po 17. krát sa stretol výrobca cukru so svojimi dodávateľmi, teda pestovateľmi cukrovej repy. 
 
 
Pestovateľom sa v aktuálnom hospodárskom roku podarilo repu veľmi rýchlo zasiať. Takmer 98% plôch určených pre cukrovar v Trenčianskej Teplej vysiali za menej ako tri týždne. Momentálne však o ideálnych podmienkach pre rast cukrovej repy nemôžu hovoriť. Porasty repy sú totiž vystavené pomerne veľkému suchu. Nedostatok zrážok intenzívne vnímajú aj v Poľnohospodárskom družstve DEVIO Nové Sady pri Nitre. „Pôda v našich katastroch pociťuje veľké sucho. Veď v máji u nás padlo len 15 mm a v apríli len 33 mm zrážok, za prvé štyri mesiace len 60 mm Zavlažovať nemôžeme, pretože sa nenachádzame v blízkosti závlahového zdroja. Sme odkázaní len na zrážky, preto túto situáciu, v ktorej sa nachádzame, považujeme za veľmi kritickú“, uviedol na Repnom dni počas prehliadky pokusných políčok s viacerými odrodami cukrovej repy predseda družstva Igor Jakubička.
 
Pestovatelia spolu s cukrovarníkmi dúfajú, že počasie im v tomto roku predsa len ešte bude priať. Napríklad vlani aj napriek nie úplne ideálnym pestovateľským podmienkam dosiahli rekordné úrody. Pre cukrovar v Trenčianskej Teplej zobrali z polí v priemere 75 ton cukrovej repy na hektár pri 17,06% cukornatosti.
 
 
Počas Repného dňa sa diskutovalo aj o používaní neonikotinoidov v poľnohospodárskej výrobe. Predseda predstavenstva Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Robert Kovács hovoril o argumentoch, prečo by neonikotinoidy nemali byť na Slovensku plošne zakázané. „Cukrová repa nekvitne v prvom roku, teda včely ju nevyhľadávajú. Ak by sa neonikotinoidy na Slovensku úplne zakázali, museli by sme sa vrátiť k niekoľkonásobným plošným postrekom, čo by nás opäť viac finančne zaťažilo. Navyše, plošné postreky by likvidovali nielen škodcov, ale aj celú škálu užitočného hmyzu“, dodal R. Kovács.
 
17. ročník Repného dňa v Nových sadoch bol ročníkom, ktorý sa uskutočnil ešte v období platnosti kvót na cukor. Výrobné kvóty na cukor sa v celej Európskej únii skončia 30. septembra 2017. Po tomto dátume sa trh s cukrom zliberalizuje. Znamená to, že každý členský štát si potom vyrobí toľko cukru, koľko uzná za vhodné. Uvoľnenie regulačných obmedzení zvýši tlak na konkurenciu každého jedného výrobcu a krajiny ako takej.
 
 
„Čaká nás nová éra, ktorá bude plná výziev a nových možností. Musíme byť na ňu všetci spoločne pripravení. Cukrovarníci spoločne s pestovateľmi repy spravili veľký kus práce. Veríme, že liberalizáciu trhu zvládneme“, dodal počas Repného dňa v Nových Sadoch predseda predstavenstva Považského cukru a.s. Michal Abelovič.
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce