Zisk českého poľnohospodárstva vlani mierne klesol na 16,2 mld. Kč

Praha (ČTK) - Zisk českého zemědělství loni meziročně klesl zhruba o 80 milionů korun na 16,2 miliardy korun, vyplývá z upřesněných údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).Zisk českého poľnohospodárstva vlani medziročne klesol zhruba o 80 miliónov korún na 16,2 miliardy korún, vyplýva zo spresnených údajov, ktoré na svojom webe zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ). Revidovaný zisk je přibližně o půl miliardy nižší, než předpokládal předběžný údaj zveřejněný začátkem března.Revidovaný zisk je približne o pol miliardy nižší, než predpokladal predbežný údaj zverejnený začiatkom marca. Po zpřesnění je loňský výsledek třetím nejlepším od roku 1998, odkdy tento ukazatel statistici sledují.Po spresnení je vlaňajší výsledok tretím najlepším od roku 1998, odkedy tento ukazovateľ štatistici sledujú.

Hodnota produkce zemědělského odvětví vyjádřená v běžných základních cenách se v roce 2013 meziročně zvýšila zhruba o pět procent na 128,2 miliardy korun.Hodnota produkcie odvetvia poľnohospodárstva vyjadrená v bežných základných cenách sa v roku 2013 medziročne zvýšila zhruba o päť percent na 128,2 miliardy korún. Pokračoval dlouhodobý růst podílu rostlinné výroby na celkové produkci, který loni přesáhl 59 procent. Pokračoval dlhodobý rast podielu rastlinnej výroby na celkovej produkcii, ktorý vlani presiahol 59 percent.

Rostlinná produkce vzrostla o šest procent na bezmála 76 miliard korun.Rastlinná produkcia vzrástla o šesť percent na bezmála 76 miliárd korún. Její nejvýznamnější součástí bylo pěstování obilovin se zhruba 43procentním zastoupením na celkové rostlinné výrobě a pěstování technických plodin s podílem přesahujícím 27 procent.Jej najvýznamnejšou súčasťou bolo pestovanie obilnín so zhruba 43-percentným zastúpením na celkovej rastlinnej výrobe a pestovanie technických plodín s podielom prevyšujúcim 27 percent.

Loňská sklizeň obilovin i řepky byla vyšší než předloni, na druhé straně se však snížily jejich výkupní ceny.Minuloročná úroda obilnín i repky bola vyššia ako predvlani, na druhej strane sa však znížili ich výkupné ceny.Živočišná výroba se zvýšila o 4,2 procenta na 46,9 miliardy Kč.

Živočíšna výroba sa zvýšila o 4,2 percenta na 46,9 miliardy Kč. Na růstu se podílely všechny komodity s výjimkou skotu a vajec.Na raste sa podieľali všetky komodity, okrem dojníc a vajec. "U drůbeže sice pokleslo naturální množství, ale díky nárůstu cen byla vyšší i její produkce," uvedl ČSÚ v komentáři."U hydiny síce pokleslo naturálne množstvo, ale vďaka nárastu cien bola vyššia aj jej produkcia," uviedol ČSÚ v poznámkach. Největší nárůst výroby byl zaznamenán u mléka, a to jak díky růstu vyprodukovaného množství, tak zlepšené ceně komodity.Najväčší nárast výroby bol zaznamenaný u mlieka, a to vďaka rastu vyprodukovaného množstva i zlepšenej cene komodity.

Výroba masa se v roce 2013 podle již dříve zveřejněných údajů meziročně snížila o 2,4 procenta na 447.525 tun v jatečné hmotnosti, produkce se zvýšila jen u skopového.Výroba mäsa sa v roku 2013 podľa už skôr zverejnených údajov medziročne znížila o 2,4 percenta na 447 525 ton v jatočnej hmotnosti, produkcia sa zvýšila len u baraniny. Propad produkce masa byl přesto nejnižší za posledních pět let.Prepad produkcie mäsa bol napriek tomu najnižší za posledných päť rokov. O 2,6 procenta na 2,3195 miliardy litrů se oproti roku 2012 snížil nákup mléka.O 2,6 percenta na 2,3195 miliardy litrov sa oproti roku 2012 znížil nákup mlieka. Pokles ovlivnil zvýšený vývoz mléka do zahraničí.Pokles ovplyvnil zvýšený vývoz mlieka do zahraničia.

Sklizeň obilovin loni dosáhla 7,512 milionu tun, což bylo o 13,9 procenta více než o rok dříve.Úroda obilnín vlani dosiahla 7,512 milióna ton, čo bolo o 13,9 percenta viac ako rok predtým. Více než o čtvrtinu se zvýšila také úroda olejnin, kterých ze 486.908 hektarů pěstitelé sklidili rekordních více než 1,5 milionu tun.Viac než o štvrtinu sa zvýšila tiež úroda olejnín, ktorých zo 486 908 hektárov pestovatelia zožali rekordných viac ako 1,5 milióna ton. Naprostou většinu produkce olejnin představovala řepka.Absolútnu väčšinu produkcie olejnín predstavovala repka. V Česku se loni pěstovala na historicky největší ploše téměř 419.000 hektarů.V Česku sa vlani pestovala na historicky najväčšej ploche takmer 419 000 hektárov. Její rekordní sklizeň dosáhla 1,443 milionu tun.Jej rekordná úroda dosiahla 1,443 milióna ton. Naopak brambor se urodilo o pětinu méně.Naopak zemiakov sa urodilo o pätinu menej. Včetně sklizně z domácích zahrad jich bylo sklizeno 647.000 tun.Vrátane úrody z domácich záhrad ich bolo zozbieraných 647 000 ton.

Statistici dnes definitivně upravili také předloňský zisk odvětví, když jej zhruba o 100 milionů korun snížili na 16,3 miliardy korun, což přesto výsledek zařadilo na historicky druhou pozici.Štatistici definitívne upravili tiež predvlaňajší zisk odvetvia, keď ho zhruba o 100 miliónov korún znížili na 16,3 miliardy korún, čo napriek tomu výsledok zaradilo na historicky druhú pozíciu. Dosud nejvyššího zisku dosáhlo odvětví v roce 2011, kdy vydělalo 17,4 miliardy korun.Doteraz najvyšší zisk dosiahlo odvetvie v roku 2011, keď zarobilo 17,4 miliardy korún.

Předloňský zisk, který dnes statistici definitivně navýšili o 300 milionů korun na uvedených 17,4 miliardy korun, byl nejvyšší od roku 1998, odkdy je sledován.Predvlaňajší zisk, ktorý štatistici definitívne navýšili o 300 miliónov korún na uvedených 17,4 miliardy Kč, bol najvyšší od roku 1998, odkedy je sledovaný. České zemědělství je zejména díky evropským dotacím od vstupu do Evropské unie ziskové.České poľnohospodárstvo je najmä vďaka európskym dotáciám od vstupu do Európskej únie ziskové. Objem ostatních dotací do zemědělské výroby loni meziročně klesl o 1,8 miliardy Kč na 27,5 miliardy Kč.Objem ostatných dotácií do poľnohospodárskej výroby vlani medziročne klesol o 1,8 miliardy Kč na 27,5 miliardy Kč.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN