Začíname monitoring pre rok 2017

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala s monitoringom poľných prác. Prvotné hlásenia boli zamerané najmä na stav porastov, prípadné škody spôsobené priebehom počasia (holomrazy a pod.) alebo škody spôsobené poľovnou zverou.
 
Ilustračný obrázok 
 
Od 11. týždňa (od 13. marca do 19. marca 2017) začíname spracovávať hlásenia z jednotlivých regiónov Slovenska aj priamo od poľnohospodárskych subjektov. 
 
Priaznivé počasie umožnilo poľnohospodárom v 11. týždni vykonávať jarné práce v južných a nižšie položených regiónoch. V ostatných regiónoch Slovenska začínajú jarné práce postupne, vzhľadom na vlhkosť pôdy. Poľnohospodárske subjekty v niektorých regiónoch zaznamenávajú poškodenie porastov ozimín raticovou zverou.
 
Informácie z regiónov
 
V regióne Bratislava pokračovali jarné práce, sejba hrachu, lucerny. V regióne pretrváva problém s nedostatkom zrážok. Stav ozimín je dobrý, pričom u jačmeňa a pšenice sú porasty v poriadku. Problémy boli zaznamenané pri repke (bolo hlásených približne na 6 % vymrznutie v oblasti Záhoria a Bratislavy, tieto plochy budú pravdepodobne osiate jarnou pšenicou).
 
V okrese Galanta bolo po zime bez snehu ideálne počasie na začatie jarných prác, v rámci ktorých začali poľnohospodári po 15. februári prihnojovať oziminy a zároveň vykonávali prípravu pôdy na sejbu jarín. Zatiaľ nie je v regióne evidovaná potreba vyorávok porastov.
 
V komárňanskom okrese priaznivé počasie umožnilo naplno rozbehnúť jarné práce, ukončuje sa výsev hrachu, maku, pšenice, jačmeňa, pravdepodobne koncom marca začne sejba kukurice a slnečnice. Pri kontrole porastov bolo istené, že takmer všetky  oziminy dobre prezimovali. V regióne momentálne prebieha prihnojovanie a ošetrenie porastov, ako aj príprava pôdy na osevy.
 
V regióne Trnava prebiehali jarné práce, bol ukončený osev  pšenice a jačmeňa, v súčasnom období prebieha jarné prihnojovanie. Poľnohospodári evidujujú mierny nedostatok zrážok. V regióne sa začal odchyt hraboša v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, nakoľko v predchádzajúcich rokoch bol tento región výrazne zasiahnutý inváziou hrabošov.
 
Poľnohospodári v okrese Senica ukončili osev pšenice, hrachu a maku, postupne končia s osevom jačmeňa. V regióne poľnohospodári pokračovali v prihnojovaní ozimín a začali so sejbou cukrovej repy.
 
V nitrianskom regióne (v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Šaľa) intenzívne pokračujú jarné práce, výsev jarnej pšenice je ukončený, postupne sa končí výsev jarného jačmeňa a hrachu.
 
Poľnohospodári hospodáriaci v regióne Nové Zámky ukončujú osev jačmeňa, pokračujú vo výseve hrachu. Súčasne v regióne prebieha prihnojovanie ozimín. Priaznivé počasie umožňuje poľnohospodárom v regióne vykonávať jarné práce v plnom rozsahu.
 
V regióne Levice prebiehal výsev jačmeňa, maku a hrachu, prihnojovanie porastov ozimín a príprava pôdy pre ďalšie plodiny.
 
V regióne Bánoviec nad Bebravou začínajú jarné práce len postupne, vzhľadom na to, že pôda bola doteraz príliš vlhká a vo väčšine chotárov nebolo zatiaľ možné pracovať na pôde. V závislosti od prírodných podmienok  prebieha prihnojovanie repky a postrek porastov lucerny.
 
V okresoch Prievidza a Partizánske prebiehali jarné práce v plnom rozsahu. Podniky realizovali nitratáciu ozimných obilnín a repky. V severnejších častiach okresu, kde padlo koncom februára vyše 35 mm zrážok, pristúpili k leteckému hnojeniu ozimín. Viaceré subjekty už pristúpili k sejbe jarného jačmeňa osiatych je približne 25 % podnikateľského zámeru v rámci okresu. Úhrn zrážok 20-25 mm v prvej dekáde spomalil tempo jarnej prípravy pôdy a prihnojovanie. Agronomická prax preukázala, že oziminy, ktoré dostali na jeseň primeranú výživu a potrebnú ochranu kondične prezimovali veľmi dobre aj napriek tomu, že v zimných mesiacoch – hlavne v januári teplota nedosiahla plusové hodnoty. Počty jedincov vysokej zvery síce boli vysoko nad normované stavy, ale stav porastov  nasvedčuje tomu, že vyorávky z vyzimovania zrejme nebudú, ale len z poškodenia lesnou zverou mimo ohradníkov. Porasty repky majú požadovanú hrúbku koreňového krčka a taktiež aj zakorenenie je vyhovujúce.
 
V regióne Trenčín (okresy Myjava, Nové mesto nad Váhom, Trenčín) sa naplno rozbehli jarné práce, prebieha príprava pôdy, sejba, hnojenie a ošetrovanie ozimín. Z jarných plodín je osiaty jačmeň jarný približne  na 83 %, pšenica jarná na 100 % a hrach na 50 % plánovanej plochy. V južnejších častiach regiónu už začali poľnohospodári aj s osevom cukrovej repy. Z ozimín zatiaľ neboli hlásené žiadne vyorávky aj napriek konštatovaniu niektorých podnikov, že repka zle prezimovala, resp. je zdecimovaná požerom jelenej a srnčej zveri.
 
V martinskom regióne jarné práce v regióne ešte nezačali. Pôda je premočená a miestami ešte zamrznutá. Stav ozimín zatiaľ nebolo možné posúdiť, nakoľko zatiaľ porasty len vzchádzajú. V niektorých častiach regiónu je zaznamenané značné poškodenie porastov zverou.
 
V regióne Čadca jarné práce  zatiaľ nezačali, pôda je zamrznutá a premočená, zatiaľ nebolo možné posúdiť stav ozimín. Škody poľovnou zverou sú spôsobované na krmovinách, vysokou zverou a diviakmi.
 
V regióne Dolný Kubín bola dlhá zima, polia sú vlhké, niektoré podniky zatiaľ len prihnojovali. Smykovanie, sejba zatiaľ neboli zahájené. Stav ozimín zatiaľ nebolo možné zmonitorovať.
 
Vo zvolenskom regióne bola nitratácia na 90 % ukončená. Stav ozimín bol dobrý, stav ozimnej repky ešte nebolo možné posúdiť. Podniky vykonávajú smykovanie a prípravu trvalých trávnych porastov. V niektorých častiach regiónu je zaznamenané značné poškodenie porastov zverou.
 
V regióne Lučenec oziminy prezimovali dobre, vykonávalo sa prihnojovanie porastov, pri repke hrozí v niektorých prípadoch vyorávka. Je zaznamenané poškodenie porastov zverou.
 
Poľnohospodári v regióne Rimavskej Soboty využili vhodné podmienky na prípravu pôdy a výsev. Prebieha hnojenie, obilniny dobre prezimovali, na 2/3 výmery je  optimálny počet jedincov pričom  skoršie osevy už odnožujú, neskoršie osevy sa zatiaľ adaptujú. Repky dobre prezimovali, zatiaľ nehrozia vyorávky ani opätovné osevy.
 
V regióne Veľkého Krtíša sa javilo prezimovanie porastov ako dobré, vyorávky repky neboli hlásené, na oziminách je problém na severe regiónu. Jarné práce sa zatiaľ nerozbehli. V niektorých častiach regiónu je zaznamenané značné poškodenie porastov zverou.
 
V regióne Poprad jarné práce ešte nezačali, pšenica je zatiaľ bez poškodenia, stav ostatných porastov zatiaľ nie je monitorovaný.  
 
V regióne Humenné stále pretrvávalo chladné počasie, podľa predbežných odhadov sa asi 20 % porastov repky bude vyorávať. Zatiaľ nie je možné hodnotiť stav ozimín.  Začína sa s jarným prihnojovaním porastov.
 
V regióne Michalovce začali jarné práce, prebiehalo prihnojovanie porastov.
V regióne Košice prebiehalo prihnojovanie ozimín. V niektorých prípadoch je predpoklad vyorávania repky z dôvodu poškodenia porastov zverou.
 
V okrese Bardejov po tuhej zime bohatej na sneh pôda ešte neuschla a zatiaľ nebolo možné vykonávať jarné práce. Oziminy sú neustále poškodzované lesnou zverou, účinné nie sú ani elektrické oplôtky.
 
Poľnohospodári z regiónu Stará Ľubovňa zatiaľ nezačali s jarnými prácami práce z dôvodu klimatických a poveternostných podmienok.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN