Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až december 2016 a 2015 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až december 2016 bolo pasívne v objeme – 1 273,5 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 228,0 mil. EUR /21,8 %/.
 
 
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 49,2 %, u potravín, nápojov a tabaku o 17,2 % a pri rastlinných výrobkoch o 9,5 %. Zníženie záporného salda nastalo u tukov a olejov o 2,1 %.
 
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až decembri 2016 bol v objeme 4 103,3 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2015 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 6,7 % vyšší. Nižší dovoz bol v januári až decembri 2016 oproti tomu istému obdobiu v roku 2015 zaznamenaný len v odvetví tukov a olejov o 6,1 %. Vyšší dovoz bol v sledovanom období zaznamenaný pri živočíšnych výrobkoch o 7,7 %, pri rastlinných výrobkoch o 3,5 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 9,5 %.
 
V januári až decembri 2016 sa vyviezlo agropotravinárskych výrobkov v celkovej hodnote 2 829,8 mil. EUR, pri medziročnom zvýšení o 1,1 %. Najviac sa v medziročnom porovnaní znížil vývoz tukov a olejov o 8,3 %, nižší bol aj vývoz živočíšnych výrobkov o 6,3 %. Medziročne sa zvýšil vývoz rastlinných výrobkov o 3,1 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 4,6 %.
 
DOVOZ v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- XII. 2016
I.- XII. 2015
index 2016/2015
Živočíšne výrobky
886,8
823,1
107,7
Rastlinné výrobky
1 042,10
1 007,10
103,5
Tuky, oleje, vosky
193,1
205,7
93,9
Potraviny, nápoje, tabak
1 981,30
1 809,30
109,5
Spolu
4 103,30
3 845,20
106,7
 
VÝVOZ v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- XII. 2016
I.- XII. 2015
index 2016/2015
Živočíšne výrobky
576,7
615,3
93,7
Rastlinné výrobky
975,2
946
103,1
Tuky, oleje, vosky
122,2
133,3
91,7
Potraviny, nápoje, tabak
1 155,70
1 105,10
104,6
Spolu
2 829,80
2 799,70
101,1
 
 
SALDO v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- XII. 2016
I.- XII. 2015
rozdiel 2016/2015
Živočíšne výrobky
-310,1
-207,8
-102,3
Rastlinné výrobky
-66,9
-61,1
-5,8
Tuky, oleje, vosky
-70,9
-72,4
1,5
Potraviny, nápoje, tabak
-825,6
-704,2
-121,4
Spolu
-1 273,50
-1 045,50
-228
 
Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje, 10.3.2017/

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce