Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

Úbytok domácich výrobných kapacít sa z dlhodobého časového horizontu podpíše pod rast cien potravín na Slovensku. Postupným likvidovaním domácich firiem sa logicky zužuje ponuka tovarov a zároveň utlmujú prirodzené konkurenčné tlaky. Tradiční slovenskí výrobcovia sú čoraz viac konfrontovaní  neférovými, špekulatívnymi a predátorskými obchodnými praktikami.
 
 
Dôkazom toho je napríklad dvojitá kvalita potravín, či  dokonca snahy o dodávky lacných, neoverených a zdraviu škodlivých výrobkov zo zahraničia. Priekupníctvo by z hľadiska ochrany spotrebiteľa nemalo mať na Slovensku v potravinárskom priemysle miesto. Únia potravinárov Slovenska /ÚPS/ preto podporí všetky právne a legislatívne opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v snahe ochrániť čistotu a poctivosť podnikateľského prostredia.
 
ÚPS víta snahy štátu o systémový prístup k dodávkam potravín do verejného sektora. Taktiež podporuje duálny systém vzdelávania, ktorý vníma ako jeden z kľúčových nástrojov na zabezpečenie ľudského potenciálu. ÚPS upozorňuje, že práve agropotravinársky rezort je jedným z mála sektorov, ktoré sú schopné dať prácu aj dlhodobo nezamestnaným ľuďom či tým, ktorí prejdú rekvalifikačnými kurzami. Dlhodobá nezamestnanosť je totiž pretrvávajúcim hospodárskym problémom Slovenska.
 
Únia potravinárov Slovenska z hľadiska zachovania konkurencieschopnosti navrhuje zvýšenie verejných prostriedkov do technologického rozvoja firiem, inovácií, propagácie a edukácie spotrebiteľa. Zvýšenie podielu domácich potravín na pultoch obchodných systémov by mal štát zaradiť k rozhodujúcim cieľom svojej hospodárskej politiky. Nasvedčuje tomu aj pasívne saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, ktoré v období január až november 2016 dosiahlo – 1,2 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 241,4 mil. eur (25,7 %).
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce