V januári rástli svetové ceny cukru, obilnín aj rastlinných olejov

Index cien potravín FAO dosiahol v januári 2017 v priemere 173,8 bodu, čo predstavuje navýšenie až o 3,7 bodu (2,1 %) z revidovanej hodnoty z decembra minulého roka. Táto hodnota je najvyššia od februára 2015 a až o 24,5 bodu (16,4 %) nad úrovňou z rovnakého obdobia spred roka. Prudké navýšenie bolo spôsobené nárastom cien cukru a vývozných cien obilnín, ako aj rastlinných olejov. Mäso a mliečne výrobky si udržali stabilné ceny.
 
 
» Index cien obilnín FAO bol v januári v priemere 147 bodov, čo predstavuje nárast oproti decembru o 4,8 bodu (3,4 %). V januári posilnili všetky hlavné obilniny. Hodnoty pri pšenici vzrástli hlavne kvôli obavám nad nepriazňou počasia, ktoré by v roku 2017 mohli poškodiť úrodu. Taktiež boli hlásené zníženia výmer v oblasti Spojených štátov. Značne silnejúci dopyt a neisté vyhliadky po kukurici v Južnej Amerike práve posilňujú jej hodnoty. Medziročne sa zvýšili aj ceny ryže.
 
» Index cien rastlinných olejov FAO  dosiahol v januári v priemere 186,3 bodu. Ide o navýšenie oproti decembru o 3,3 bodu (1,8 %). Zároveň sme zaznamenali nárast už tretí mesiac po sebe. Rast cien bol ťahaný predovšetkým palmovými olejmi, ktorých ceny vyšplhali na 30-ročné maximá. Pri tejto komodite pretrvávajú obavy z pomalého oživovania výroby v juhovýchodnej Ázii a nízke celosvetové zásoby. Dopyt po olejoch však stále rastie. Ceny sa navýšili aj pri repkových olejoch, naopak ceny sójových olejov išli smerom nadol.
 
» Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO bol v januári na úrovni 193 bodov, teda bez zmeny oproti decembru. Ceny v tejto oblasti sa plošne veľmi nemenili. Významní odberatelia majú zaistené dostatočné zásoby.
 
» Index cien mäsa FAO mal v januári v priemere 156,7 bodu. Neevidujeme výrazné medzimesačné zmeny. Nárast cien pri hovädzom mäse bol kompenzovaný poklesom cien pri ovčom mäse a miernom poklese cien hydiny a bravčového mäsa. Nárast cien spôsobilo vytváranie nových stád v Austrálii, pričom boli obmedzené vývozy hovädzieho mäsa. V prípade ovčieho, bravčového a hydinového mäsa ceny klesali už tretí mesiac po sebe. Pri posledných dvoch menovaných sa trh vyznačuje hojnými svetovými zásobami a stabilným dopytom.
 
» Index cien cukru FAO zaznamenal v januári v priemere 288,5 bodu, čo predstavuje medzimesačný nárast až o 26 bodov (9,9 %). Tento nárast bol podporený pevným očakávaním začatia celosvetovej výroby. Za slabším rastom cien by v budúcich mesiacoch mohli byť dlhotrvajúce problémy v kľúčových oblastiach výroby, najmä v Brazílii, Indii a Thajsku.
 
Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce