Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až november 2016 a 2015 /v mil. EUR

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až november 2016 bolo pasívne v objeme – 1 181,5 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 241,4 mil. EUR /25,7 %/.
 
ilustračný obrázok
 
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri rastlinných výrobkoch o 91,4 %, pri živočíšnych výrobkoch o 48,9 %, u potravín, nápojov a tabaku o 17,4 % a u tukov a olejov o 2,1 %.
 
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až novembri 2016 bol v objeme 3 760,3 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2015 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 6,9 % vyšší. Nižší dovoz bol v januári až novembri 2016 oproti tomu istému obdobiu v roku 2015 zaznamenaný len v odvetví tukov a olejov o 3,5 %. Vyšší dovoz bol v sledovanom období zaznamenaný pri živočíšnych výrobkoch o 6,8 %, pri rastlinných výrobkoch o 4,4 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 9,5 %.
 
V januári až novembri 2016 sa vyviezlo agropotravinárskych výrobkov v celkovej hodnote 2 578,8 mil. EUR, pri medziročnom zvýšení o 0,03 %. Najviac sa v medziročnom porovnaní znížil vývoz tukov a olejov o 6,6 %, nižší bol aj vývoz živočíšnych výrobkov o 6,4 %. Medziročne sa zvýšil vývoz rastlinných výrobkov
o 0,1 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 4,4 %.
 
DOVOZ v mil. EUR
Odvetvie
I.- XI. 2016
I.- XI. 2015
index 2016/2015
Živočíšne výrobky
799,5
748,5
106,8
Rastlinné výrobky
958,7
918,3
104,4
Tuky, oleje, vosky
182,5
189,1
96,5
Potraviny, nápoje, tabak
1 819,60
1 662,20
109,5
Spolu
3 760,30
3 518,10
106,9
 
VÝVOZ v mil. EUR
Odvetvie
I.- XI. 2016
I.- XI. 2015
index 2016/2015
Živočíšne výrobky
532,7
569,3
93,6
Rastlinné výrobky
876,4
875,3
100,1
Tuky, oleje, vosky
113,6
121,6
93,4
Potraviny, nápoje, tabak
1 056,10
1 011,80
104,4
Spolu
2 578,80
2 578,00
100
 
SALDO v mil. EUR
Odvetvie
I.- XI. 2016
I.- XI. 2015
rozdiel 2016/2015
Živočíšne výrobky
-266,8
-179,2
-87,6
Rastlinné výrobky
-82,3
-43
-39,3
Tuky, oleje, vosky
-68,9
-67,5
-1,4
Potraviny, nápoje, tabak
-763,5
-650,4
-113,1
Spolu
-1 181,50
-940,1
-241,4
 
Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje, 8.2.2017/
Spracovala: Ing. Tatiana Belová, SPPK, Odbor potravinárstva a obchodu

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce