November v znamení znižovania svetových cien cukru

Index cien potravín FAO dosiahol v novembri 2016 v priemere 171,3 bodov. Zaznamenávame teda mierny pokles oproti októbru o 0,4 %. Medziročne však hodnoty z novembra predstavujú nárast oproti rovnakému obdobiu z minulého roka o 10,4 %. Mierny medzimesačný pokles znamená nepatrný odklon od prebiehajúceho narastajúceho trendu, ktorý trval od začiatku roka. V novembri nastalo prudké znižovanie cien cukru a silný rast cien olejov.
 
 
» Index cien obilnín FAO zaznamenal v novembri v priemere 141,4 bodov, čo znamená medzimesačný pokles o 0,6 %. Rovnako evidujeme zníženie oproti výsledkom z minulého roka a to o 12 bodov, čo predstavuje (7,9 %). K miernemu oslabeniu na trhu s obilninami prispelo posilňovanie amerického dolára a dostatok zásob. Dobrej úrode pšenice sa tešia najmä v Argentíne a Austrálii.
 
Index cien rastlinných olejov FAO vzrástol v novembri na 175,6 bodov, čo predstavuje nárast o 7,6 bodu (4,5 %) oproti októbru. Zároveň ide o najvyššiu úroveň od augusta 2014. Značný nárast je ťahaný najmä palmovým olejom, ktorého ceny silnejú. Vyhliadky na rastúci dopyt po rastlinných olejoch zaznamenávame aj z odvetvia bionafty.
 
» Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO dosiahol v novembri v priemere 186,4 bodov, čo predstavuje medzimesačný nárast o 3,6 bodu (1,9 %). Stály dopyt po plnotučnom mlieku je z trhov na Strednom východe, Severnej Afrike, rovnako v Číne. V kombinácii s obmedzenou dostupnosťou z Nového Zélandu, ktorý je hlavným svetovým dodávateľom, dochádzalo k cenovým skokom až o 9 %. V dôsledku rastúceho využívania masla v domácnostiach v Európskej únii a v Spojených štátoch dochádza k silnému dopytu aj z iných trhov. Pri syre a sušenom odtučnenom mlieku bol dopyt vyvážený a ceny zostali stabilné.
 
» Index cien mäsa FAO zaznamenal v priemere 161,5 bodov, čo je v podstate bez zmeny oproti minulému mesiacu. Nižšie ceny ovčieho mäsa, bravčového mäsa a kuracieho mäsa vyrovnáva nárast cien hovädzieho mäsa. Ceny bravčového klesali v dôsledku adekvátnej dostupnosti v Európskej únii. Bravčové mäso je Európskej únii dostupné, ovčie mäso je v Oceánii pred vrcholom sezóny, to sú faktory mierneho poklesu cien.
 
» Index cien cukru FAO mal v novembri v priemere 287,1 bodov ide o pokles o 28 bodov (8,9 %) oproti októbru. Zároveň je to prvý pokles po šiestich po sebe idúcich mesačných zvýšeniach. Pokles medzinárodných cien cukru bol do značnej miery pripísaný oslabeniu brazílskej meny vzhľadom k americkému doláru, ktorý stimuloval vývoz cukru z Brazílie, najväčšieho svetového producenta cukru a vývozcu. Správy o vyššej úrode cukru v hlavnom produkčnom regióne Brazílie tiež napomáhajú k znižovaniu cien.
 
Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce