EHSV a návšteva farmy PVOD Kočín, Šterusy

V rámci podujatia Potraviny a obchod 2016 navštívili členovia EHSV a zástupcovia SPPK Poľnohospodárske výrobno-odbytové družstvo Kočín – Šterusy.
 
 
Históriu družstva a súčasnosť predstavil dlhoročný úspešný predseda Ing. Jozef Puvák. Družstvo hospodári na viac ako 1400 ha v 7 katastrálnych územiach na úpätí Malých Karpát. Vzniklo v roku 1973, keď sa zlúčili tri samostatné malé družstvá Kočín, Lančár a Šterusy. Dnes PVOD Kočín patrí  medzi slovenskú špičku v chove dojníc a ošípaných.
 
Prioritou podniku je chov dojníc a produkcia mlieka, ale aj chov ošípaných, kde ročne vyprodukujú viac ako 10 000 odstavčiat. Produkcia mlieka za laktáciu na dojnicu patrí na Slovensku k tým najvyšším, keď v priemere na normovanú laktáciu vyprodukuje dojnica 9 600 kg mlieka. Odbyt družstvo nachádza v Taliansku. Okrem živočíšnej výroby je družstvo zamerané aj na produkciu rastlinných komodít, a to najmä pšenice, jačmeňa, kukurice a krmovín, ktoré využíva pri chove vlastných zvierat.
 
 
Majiteľmi družstva je 120 fyzických osôb. V súčasnosti družstvo zamestnáva 70 zamestnancov, vlastníkov družstva, ale aj zamestnancov bez vlastníckeho podielu. Družstvo plní významnú sociálnu funkciu, keď poskytuje zamestnanie a perspektívu obyvateľom z Kočína, ale aj okolia. Zároveň družstvo aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami a zapojilo sa aj do certifikácie v rámci duálneho vzdelávania. Snaží sa vychovávať odborníkov pre prax, či už na vlastnom podniku alebo pre ďalšie poľnohospodárske subjekty.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce