Čína nemá mať štatút trhového hospodárstva

V súčasnosti sa s výrobkami z Číny stretávame každý deň a ani si to neuvedomujeme. V mnohých prípadoch by sme si nevedeli život bez výrobkov z Číny asi ani predstaviť, a tak sa vzdialenosť medzi Čínou a Slovenskom (či Európou) výrazne skrátila.
 
 
Najskôr sa výrobky dostávali na náš trh postupne popri výrobkoch dennej potreby, perá, papier, knihy, postupne pribúdal odev, obuv, doplnky, tašky. Pokračovala elektronika, nabíjačky na mobilné telefóny, mobilné telefóny, počítače, ale aj potraviny (kurčatá dovážané či už celé alebo delené, vnútornosti, konzervy, obaly, strukoviny a iné). Európsky prístup by mal byť rovnaký pri každom dodávateľovi, teda pri každom podnikateľovi. Rôznymi prístupmi vznikajú rôzne podmienky, ktoré môžu mať  pre jednotlivé sektory katastrofálne následky.
 
Zástupcovia občianskej spoločnosti (členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) prišli s vlastnou iniciatívou v období, keď sa o pridelení štatútu hovorí na pôde Európskej komisie. Európsky hospodársky a sociálny výbor (ďalej len EHSV) upozorňuje Európsku komisiu, že nie je možné prideliť Číne štatút trhového hospodárstva, inak by došlo k nekalej súťaži, strate stoviek tisíc pracovných miest, ohrozeniu spotrebiteľov, zníženiu miezd a ďalším negatívnym následkom. Takéto dôsledky by pre Európu znamenali koniec pokroku, vrátili by sme sa späť niekoľko desaťročí a v mnohých prípadoch by sa Európa z takýchto následkov asi ťažko spamätala.
 
EHSV preto vyzýva Európsku komisiu, Parlament a Radu, aby presadzovali spravodlivú hospodársku súťaž, ktorou musia byť chránené pracovné miesta, podniky resp. celá európska spoločnosť. Musíme sa poučiť z minulosti a prijímať také rozhodnutia, ktoré sú v súlade s politikou EÚ, aby sme si sami neodporovali. Máme príklady z minulosti, že pri nesprávnych rozhodnutiach trpia celé sektory. Posledným príkladom je sektor mlieka a chovatelia dojníc, ktorí sú negatívne ovplyvnení embargom, zrušením kvót, rastúcou nadprodukciou, a tak finančné prostriedky, ktoré z tohto sektoru boli v minulosti vyplatené, môžu vyjsť nazmar. Tak môže prísť Európa o pracovné miesta a kvalitné technológie či genofond, do ktorého sme investovali nielen prostriedky, ale aj čas a aplikovali sme výsledky výskumu. 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN