Programové vyhlásenie vlády, problém Carrefour a mliečna kríza

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pri tvorbe návrhu Programového vyhlásenia vlády vychádzala z priorít koaličných strán, ktoré podpísali koaličnú dohodu 15.3.2016.
 
 
5 bodov priorít SPPK v rámci Programového vyhlásenia vlády SR:
 
  • zaradenie poľnohospodárskej a vidieckej politiky medzi priority štátnej hospodárskej a sociálnej politiky
  • vypracovanie a prijatie ucelenej koncepcie rozvoja vidieka SR na roky 2016 - 2020, súčasťou ktorej je  koncepcia odbytu domácej agropotravinárskej produkcie s cieľom zvýšenia potravinovej bezpečnosti SR a zníženia nezamestnanosti
  • vyvinutie maximálneho úsilia na zrovnoprávnenie postavenia slovenských poľnohospodárov na spoločnom európskom trhu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2014-2020, ako aj vnútroštátnej pomoci
  • podpora potravinárskeho priemyslu formou zabezpečenia investícií do obnovy a inovácií existujúcich domácich  výrobných a spracovateľských kapacít
  • cieľavedomá podpora predaja  poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku na vnútornom trhu SR, vnútornom trhu EÚ a na trhu tretích krajín
 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík na tlačovej besede podčiarkol tri problémy, ktoré musí Slovensko vo vzťahu k zlepšeniu agropotravinárstva urobiť. „Máme tu makroekonomický problém, pretože v nedostatočnej miere využívame produkčný potenciál tejto krajiny, ako je pôda, stroje, ľudia, zvieratá. Klesla nám živočíšna výroba a následne tak vzniká komoditný problém. Stali sme sa veľkoplošnými pestovateľmi obilnín, producentami základných surovín a dovozcami potravín s vyššou pridanou hodnotou,“ zdôraznil predseda SPPK Milan Semančík.
 
Tretím problémom, ktorý sa musí začať riešiť aj cez programové vyhlásenie vlády, je spracovateľsko-odbytový problém a práca so spotrebiteľom.

 

 
 
Mliečna kríza:
 
Na tlačovej besede vedenie SPPK priblížilo novinárom aj ďalší problém týchto dní – zhoršenie mliečnej krízy. Podpredseda SPPK Alexander Pastorek uviedol, že dnes predávajú chovatelia oproti roku 2014 surové kravské mlieko o 10 centov lacnejšie. „Pre nich je to výpadok na tržbách na úrovni 85 mil. eur, ak robia na Slovensku 850 mil. kg mlieka. Túto čiastku nie je možné nahradiť žiadnymi opatreniami či už na strane prvovýrobcov alebo spracovateľov, ktoré by zaviedli z titulu zníženia nákladov. Určité rezervy sa dajú nájsť, ale nie v plnej výške. Žiaľ, dnes sa pokrýva cena na úrovni 60% nákladov výroby surového kravského mlieka“, dodal A. Pastorek.
 
 
„Vyvstáva otázka, ako problém riešiť, aby na Slovensku tento sektor nezanikol. Tvorí jednu šestinu produkcie v rámci agrosektora a zamestnáva okolo 10-tisíc zamestnancov. Tento rok budeme musieť hľadať znovu prostriedky aj v rámci národných doplatkov. Vidí sa nám, že boj o prežitie nebude bojom o prežitie medzi šikovnými, ktorí mlieko vedia robiť lepšie. Bude to boj v rámci národných štátov, ktoré koľko finančných prostriedkov svojim farmárom poskytnú. My už dnes máme informácie aj v rámci krajín V4, kde idú takéto podpory schvaľovať alebo ich už schválili,“ potvrdil podpredseda SPPK Alexander Pastorek.
 
Video z tlačovej konferencie

 
Na túto tému 5. apríla 2016 diskutovalo vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou.
 
Carrefour:
 
Predseda SPPK Milan Semančík 4. apríla 2016 odovzdal oficiálny list ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriele Matečnej so žiadosťou o spoluprácu a pomoc v prípade Carrefour.
 
„V záujme našich členov a ochrany ich podnikateľskej činnosti v potravinárskom priemysle na Slovensku Vás týmto žiadame o spoluprácu a realizáciu adekvátnych krokov, ktoré pomôžu zamedziť, resp. zmierniť vzniknutú situáciu, ktorá slovenským výrobcom potravín spôsobí rozsiahle škody. Za jeden z možných krokov považujeme prerokovanie otázky odkúpenia pohľadávok štátom so zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky,“ píše sa v oficiálnom liste adresovanom ministerke pôdohospodárstva.
 
Podpredseda SPPK Dušan Janíček novinárom na tlačovej besede vysvetlil, že členovia komory majú vážne obavy so svojich strát. Veľmi vážna situácia je v liehovarníckom priemysle, u dodávateľov do obchodného reťazca. „Tí museli zaplatiť štátu spotrebnú daň, a zároveň nedostali zaplatené za ich tovar. Tým pádom sú dvojnásobne trestaní“, naznačil novinárom podpredseda SPPK D. Janíček. 
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa v tomto prípade odvoláva na postup štátu v prípade Spoločnosti Váhostav, keď sa štát priamo angažoval do odkúpenia pohľadávok.
 
„Boli by sme veľmi radi, keby ministerstvo pôdohospodárstva a aj financií reagovali na túto skutočnosť podobným spôsobom, aby štát prevzal, odkúpil pohľadávky jednotlivých dodávateľov voči Spoločnosti Retail Value Stores, a.s., ktorá na Slovensku prevádzkuje 5 hypermarketov Carrefour," dodal D. Janíček.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v týchto dňoch sumarizuje presnú výšku pohľadávok svojich členov, a zároveň pracuje aj na právnej analýze celého prípadu.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN