SPPK je pripravená rokovať s novou vládou o programových prioritách

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora oceňuje fakt, že do Programových priorít vlády na roky 2016-2020, ktoré 15. marca 2016 predstavili stany SMER-SD, MOST-HÍD, SNS a SIEŤ, sa dostala aj podpora obnovy domáceho výrobného a spracovateľského priemyslu, zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a zvýšenie podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora považuje za dôležité, akými konkrétnymi krokmi bude chcieť budúca vláda a nový minister naplniť tieto predsavzatia. 
 
 
Tri oblasti záujmu
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by privítala, ak by nová vláda vo svojom budúcom Programovom vyhlásení videla priority nielen v potravinárskom priemysle, ale aj v poľnohospodárskej prvovýrobe a vzdelávaní spotrebiteľa, keďže tieto tri oblasti navzájom bytostne súvisia a ich podpora zvýši konkurencieschopnosť Slovákov v rámci EÚ.
 
 
Podpora potravinárskeho priemyslu by podľa SPPK mala v sebe zahŕňať modifikáciu Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 a Koncepciu potravinárskeho priemyslu SR. „Potravinári musia jednoduchším spôsobom čerpať finančné prostriedky na modernizáciu výroby potravín“, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík. Zároveň sa SPPK bude usilovať presvedčiť budúcu vládu o potrebe navýšenia kofinancovania Programu rozvoja vidieka po vzore okolitých krajín. Ak by sme zvýšili kofinancovanie Programu rozvoja vidieka o 10% na výsledných 35%, získali by sme 45 mil. eur ročne viac.
V oblasti prvovýroby SPPK bude od budúcej vlády požadovať najmä stabilizovanie živočíšnej výroby. Dnes sme totiž svedkami ďalšieho prehlbovania mliečnej krízy, klesajú nám nákupné ceny jatočných ošípaných. Podporu potrebujú aj pestovatelia zeleniny, ovocia.
 
Prioritou novej vlády by mala byť aj výchova spotrebiteľa, aby viac nakupoval domáce potraviny a rovnako aj vytvorenie štátneho odbytového kanála, prostredníctvom ktorého by zase ministerstvá a ich inštitúcie prednostne nakupovali čerstvé slovenské potraviny.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je pripravená s predstaviteľmi budúcej vlády diskutovať o konkrétnych návrhoch, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť stav agropotravinárskeho sektora a vytvoriť nové pracovné príležitosti na vidieku.“

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce