Stanovisko SPPK k programovým prioritám vlády na roky 2016-2020

Z pohľadu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory však bude teraz dôležité, akými konkrétnymi krokmi bude chcieť budúca vláda naplniť tieto predsavzatia.
 

Z nášho pohľadu je dôležité, aby podpora potravinárskeho priemyslu v sebe zahŕňala aj modifikáciu Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 a Koncepciu potravinárskeho priemyslu SR. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík zdôrazňuje, že potravinári musia jednoduchším spôsobom čerpať finančné prostriedky na modernizáciu výroby potravín. Zároveň by SPPK privítala navýšenie kofinancovania Programu rozvoja vidieka tak, ako urobili v okolitých krajinách. "Ak by sme mali oporu v budúcej vláde, ktorá by navýšila kofinancovanie Programu rozvoja vidieka o 10% na výsledných 35%, získali by sme 45 mil. eur ročne viac.", dodal predseda SPPK Milan Semančík.

SPPK privíta, ak budúca vláda vo svojom Programovom vyhlásení počas najbližších štyroch rokov upriami pozornosť aj na dve ďalšie oblasti - na oblasť prvovýroby a výchovu spotrebiteľa. S podporou aj poľnohospodárskej prvovýroby budú totiž slovenskí poľnohospodári a potravinári vedieť viac konkurovať svojim kolegom z krajín EÚ.

V oblasti prvovýroby SPPK bude od budúcej vlády požadovať najmä stabilizovanie živočíšnej výroby. Dnes sme totiž svedkami ďalšieho prehlbovania mliečnej krízy, klesajú nám nákupné ceny jatočných ošípaných. Podporu potrebujú aj pestovatelia zeleniny, ovocia.
 

Prioritou novej vlády by mala byť aj výchova spotrebiteľa, aby viac nakupoval domáce potraviny a rovnako aj vytvorenie štátneho odbytového kanála, prostredníctvom ktorého by zase ministerstvá a ich inštitúcie prednostne nakupovali čerstvé slovenské potraviny.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je pripravená s predstaviteľmi budúcej vlády diskutovať o konkrétnych návrhoch, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť stav agropotravinárskeho sektora a vytvoriť nové pracovné príležitosti na vidieku.“
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce