SPPK oceňuje, že v agende viacerých víťazných strán sú aj agrotémy

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pozitívne vníma a váži si fakt, že v agende viacerých víťazných politických strán, ktoré sa po sobotňajších parlamentných voľbách dostali do NR SR, sa nachádza aj agropotravinárska tematika. Aj to svedčí o tom, že politici si začínajú uvedomovať potrebu ozdravenia aj tohto sektora, ktoré sa nachádza v nelichotivom stave.
 

SPPK očakáva od novej vlády konštruktívne riešenie najhlavnejších problémov v odvetví. Na niektoré z nich poukázali zástupcovia politických strán aj pred voľbami. Tém na riešenie problémov je veľa. Medzi najnaliehavejšie aj vo vzťahu k budúcej vláde, parlamentu a rezortnému ministrovi zaraďujeme zvýšenie kofinancovania v rámci Programu rozvoja vidieka. Podľa predsedu SPPK ak by sme mali oporu v budúcej vláde, ktorá by navýšila kofinancovanie Programu rozvoja vidieka o 10% na výsledných 35%, získali by sme 45 mil. eur ročne a z toho by sa už potom dali riešiť aj vyššie platby v znevýhodnených horských a podhorských oblastiach.

V novom volebnom období očakáva SPPK od novej vlády, že postupne zjednoduší Spoločnú poľnohospodársku politiku, zvýši transparentnosť pri poskytovaní prostriedkov a odbúra byrokraciu. Z nášho pohľadu je dôležité aj riešenie dvojitých deklarácií a spomínané financovanie znevýhodnených oblastí či návrhy, ako znížiť škody poľovnou zverou. Pozornosť sa musí dostať aj upadajúcej živočíšnej výrobe a mliečnej kríze, ktorá sa v týchto dňoch opäť prehĺbila.

Medzi najdôležitejšie priority za potravinársku sekciu SPPK zaraďuje podpredseda SPPK Dušan Janíček modifikáciu Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020. V časti Koncepcia potravinárskeho priemyslu SR hovorí SPPK o tom, že potravinári musia jednoduchším spôsobom čerpať finančné prostriedky na modernizáciu výroby potravín. Nemenej dôležité bude aj to, aby nové vedenie rezortu vytvorilo tzv. štátny odbytový kanál. Naše ministerstvá a orgány štátnej správy (napr. školské jedálne, ale aj nemocnice) by mali prednostne nakupovať domáce produkty.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce