Stredná veterinárna škola v Nitre

Pôsobnosť školy

Škola vznikla v r. 1960, pričom študijný odbor veterinárstvo sa vyučoval od samého začiatku, hoci škola bola pôvodne Stredná poľnohospodárska technická škola.

Školu navštevuje viac ako 400 žiakov z takmer 50 okresov, ktorí sa vzdelávajú v študijných odboroch veterinárstvo, v študijnom odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena a agropodnikanie.

 

Personálne a materiálno-technické vybavenie

Na škole pôsobí 7 pedagógov – veterinárnych lekárov a 5 pedagógov – zootechnikov.

Súčasťou zariadenia laboratórií a špecializovaných učební sú: INDY_KIT – flotačné vyšetrenie trusu, mikroskop s vizualizérom, zväčšovacie sklo so svetelným zdrojom, Ultrasonograf PIA MEDICAL 100 Falco, Interaktívna tabuľa s príslušenstvom, Scil VET abc – hematologický analyzátor, SPOT CHEM 4430 – biochemický analyzátor, Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa, Elektrokauter, Bioptronová lampa.

 

Vybavenosť dielní prístrojmi, strojmi a zariadeniami

Špeciálna odborná učebňa pre klinické disciplíny – vyšetrovňa:
vyšetrovací stôl, pracovný stôl, PC s tlačiarňou, stolík na nástroje amateriál, skrinky na lieky, nástroje a materiál, lieky, nástroje a materiál, mikroskop so zdrojom svetla, prívod teplej a studenej vody, podlahová kanalizácia, páková batéria, umývadlo, dávkovač tekutého mydla, zásobník na jednorazové utierky na ruky, lekárnička, digitálna osobná váha, kuchynská váha, germicídny žiarič, chladnička, hasiaci prístroj práškový.

Špeciálna odborná učebňa - pre chirurgiu – veterinárna ambulancia:
operačný stôl, operačné svetlo, teplovzdušný sterilizátor, stolík na nástroje, stojan na infúzie, biele kovové skrine na uloženie nástrojov, pomôcok a liečiv, elektrokauter, lekárnička, skladacia kovová klietka pre resuscitáciu zvierat, chirurgické inštrumentárium, liečivá a spotrebný materiál, hasiaci prístroj práškový.

Špeciálna odborná učebňa – laboratórna diagnostika- veterinárne laboratórium:
keramická tabuľa, počítač, pracovný stôl s prívodom plynu, elektriny a vody, stoličky, katedra, mikroskop s vlastným zdrojom svetla, imerzným objektívom a príslušenstvom, digestor, termostat, chladnička, skrinky na laboratórne sklo, chemikálie a pomôcky, laboratórne sklo, chemikálie, pomôcky, spotrebný materiál a ochranné prostriedky, prívod teplej a studenej vody, páková batéria, umývadlo, dávkovač tekutého mydla, zásobník na jednorazové utierky na ruky, laboratórna digitálna váha, varič, varné nádoby, teplovzdušný sterilizátor, odstredivka, postery, lekárnička, hasiaci prístroj práškový.

Špeciálna odborná učebňa – pre cvičenia  z anatómie a patológie - pitevňa:
pitevný stôl s prívodom teplej a studenej vody, pracovný stôl, stolička, stolík na nástroje a materiál, skrinky na  nástroje a materiál, nástroje a materiál, mikroskop so zdrojom svetla, prívod teplej a studenej vody, podlahová kanalizácia, podlaha a steny umývateľné, páková batéria, umývadlo, dávkovač tekutého mydla, zásobník na jednorazové utierky na ruky, lekárnička, digitálna osobná váha, kuchynská váha, germicídny žiarič, chladnička , mraznička, vonkajší vstup, vešiaky a lavičky, kôš na jednorazové prezúvky.

 

Ubytovanie kapacity

Súčasťou areálu školy je školský internát.  Budova ubytovacieho zariadenia je 7 poschodová s 2 výťahmi, s kapacitou ubytovania pre 230 žiakov. V súčasnej dobe je na ubytovanie využívaných 48 buniek s dvoma izbami – veľká izba s 3 posteľami a malá izba s 2 posteľami. Každá bunka má svoje sociálne zariadenie – WC, umývadlo a sprchu. Súčasťou malej izby je balkón. Školský internát je čiastočne zrekonštruovaný – sú vymenené staré okná za plastpové, vymenené radiátory a zateplená celá fasáda a strecha.

 

Spolupráca s praxou

škola spolupracuje s týmito stavovskými a profesnými organizáciami: Slovenský zväz chovateľov, Slovenský poľovnícky zväz, Slovenská kynologická jednota, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská komora veterinárnych lekárov, Česká komora veterinárnych lekárov, Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Slovenská asociácia veterinárnych lekárov veľkých zvierat, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra.

So strategických zamestnávateľov škola spolupracuje najmä s nasledujúcimi: Plemenársky podnik Topoľčianky - inseminačná stanica koní/ Veterinárna ambulancia pri SOŠ veterinárnej v Nitre/ Veterinárna klinika, Remeselnícka 4, Nitra/ PD Čakajovce a Drážovce so sídlom v Čakajovciach/ Veterinárna klinika, Nábrežie mládeže 45, Nitra/ Školský podnik SPU Kolíňany, okr. Nitra/ Školský podnik SPU Žirany, okr. Nitra/ SPU Nitra – vivárium/ Centrum výskumu živočíšnej výroby, Hlohovecká 2, Nitra/ Gazdovský dvor Branovo/ ZOO Bojnice/  Xcell Vištuk – jelenia farma/ Plavecký Peter – Balunky/ Plavecké Podhradie – firma Agropartner/ Agrocontrakt – mliečna farma Jasová/ PD Devio Nové Sady/ Ranč Nový Dvor, Ján Tóth z Polytanu/ Jozef Mravík, Žitavany – výcvik psov

 

Riaditeľ  školy:
Mgr. Edita Križanová
Telefón: 037 / 79 22 004
Fax: 037 / 79 22 022
e-mail: [email protected]

Webová adresa: http://www.sosvetnr.sk
e-mail školy: [email protected]

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN